Gå tilbake til:
Du er her:

Testing i stedet for karantene for barn og unge

Barn og unge som er nærkontakt til en smittet i barnehage eller skole, kan nå få unntak fra smittekarantene dersom de tester seg jevnlig i tråd med bestemte regler.

ENGLISH: 

 

Dette er reglene:

Dersom barn eller ungdom under 18 år blir definert som nærkontakt til en smittet i barnehagen eller på skolen, skal de i utgangspunktet i 10 døgn smittekarantene fra tidspunktet de var utsatt for smitte. De kan imidlertid få unntak fra smittekarantene dersom de tester seg jevnlig slik det er beskrevet i denne artikkelen. 
 

Hvem gjelder ordningen for?

I Bergen gjelder ordningen for barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Det gjelder ikke for fritidsaktiviteter eller universitet og høyskoler. Ordningen omfatter også elever som er over 18 år på videregående skole. Merk at opplegget som her beskrives i denne artikkelen, gjelder for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. 

Test for karantene kan brukes når det er smitte i barnehage eller skole. Den som er smittet skal isolere seg. Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den som er smittet må fremdeles i karantene. Disse får melding om dette fra smittesporerne i kommunen. 

Ordningen med test for karantene gjelder for barn og unge som er blant de øvrige nærkontaktene til den som er smittet. Foresatte til barn som er nærkontakt til en som er smittet vil bli kontaktet av barnehage eller skolen. Det vil da være mulig å velge testing i stedet for 10 dagers smittekarantene.
 

Hvordan skal du ta test?

Testene distribueres via skolen. Testingen skal skje utenfor skolen/ barnehagen, for eksempel i hjemmet. Dersom det ikke er mulig å ta test hjemme, kan barnet ta en PCR-test på en av kommunens teststasjoner. Barnet må da holdes hjemme frem til du har mottatt svar på testen, noe som tar 1-2 dager.
 


Når skal selvtestene tas? 

  • Første test tas så raskt som mulig. Den dagen du tar den første testen regnes som dag 1.
  • Videre skal barn i barnehage og barneskole testes en gang per uke med 7 dager mellom hver test.
  • Elever på ungdomsskolen testes to ganger pr uke, fortrinnsvis mandag og torsdag eller tirsdag og fredag.

Testingen avsluttes etter to uker om det ikke dukker opp ny smitte på skolen eller barnehagen. Skulle det dukke opp ny smitte i løpet av denne perioden vil du få nærmere beskjed fra skolen eller barnehagen.
 

Hva gjør du hvis testen er positiv?

Du får resultat fra testen allerede etter 15 minutter. Ved positiv test skal foresatte fortrinnsvis varsle rektor på skolen eller styrer i barnehagen. Positiv test kan alternativt meldes på e-post til Hurtigtest.smittesporing@bergen.kommune.no. Du må kun oppgi navn på skolen/barnehagen barnet tilhører, og ditt telefonnummer. Personlig informasjon skal ikke sendes via e-posten. Smittesporingsteamet vil ta kontakt og fortelle hva dere skal gjøre videre. 

Ved positiv test følges barnet opp med PCR-test på en av kommunens teststasjoner, og holdes hjemme i isolasjon. I påvente av svar på PCR-testen er de øvrige husstandsmedlemmer (også søsken) i karantene etter vanlige retningslinjer gjeldende for voksne.
 

Hva gjør du hvis testen er negativ?

Hvis testen er negativ test kan barnet fortsette å gå på skole/barnehage som vanlig. Systemet er tillitsbasert, og du trenger ikke fremlegge bevis på negativ test. Det forventes at man venter til svar på testen foreligger før barnet går tilbake på skolen eller i barnehagen.

Starter testing for karantene for barn og unge