Gå tilbake til:
Du er her:
Gjør det enklere å avtale koronatest
Legevaktsjef Dagrun Linchausen gjør det enklere å avtale koronatesting
Bilde: Anne Kringstad

Testing og legehjelp ved koronavirus

Alle som har luftveisinfeksjon og mistenker at de kan være smittet med koronavirus, bør teste seg. Du kan avtale testing selv og trenger bare å ringe lege hvis du har behov for helsehjelp.

Avtale test

Alle tester for koronavirus må være avtalt på forhånd. Du kan selv gjøre avtale om testing uten henvisning fra fastlege. Det er gratis å ta testen. 

De som er i karantene og skal testes, må ikke ta offentlig transport. For alle andre er privat transport til teststasjon førstevalget (bil, sykkel, gange etc), men dersom det helt unntaksvis er behov for offentlig transport, må du overholde krav til smittevern under transporten: holde avstand, dekke nese og munn og ha god håndhygiene.

Testsvar

Alle som er testet, vil bli kontaktet når testsvaret foreligger. Resultatene er vanligvis klare 1–2 dager etter hvis testen er positiv (du har fått påvist smitte). Det kan ta to til tre dager å få svar på negative prøver.  
Negative prøvesvar sendes i SMS til deg som har testet deg. Har du ikke fått svar etter tre døgn, ring stedet du har testet deg, for å etterlyse svar. 

Fra 2. juli 2020 får du prøvesvar på helsenorge.no så snart testprøven er analysert og besvart. Prøvesvar fra alle laboratorier i Norge vil være tilgjengelig. Du må logge deg på helsenorge.no med en av de tilgjengelige innloggingsmetodene. 

Regler for hjemmekarantene og isolering

Legehjelp

Kontakt fastlegen din hvis du er du syk og trenger helsehjelp, eller har nyoppståtte symptomer som hoste, tungpustethet eller feber. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, ring legevakten på 116 117. Lag alltid avtale først, så du ikke møter opp og smitter andre. Ved kritisk sykdom må du ringe 113.

Dersom du føler deg syk med lette luftveissymtomer som sår hals, tett nese eller øreverk, bør du holde deg hjemme inntil en dag etter at du føler deg helt frisk. Andre i husstanden trenger ikke å være i karantene i en slik situasjon, men anbefales så lite kontakt med andre som mulig.  Du trenger ikke kontakte lege, men du bør teste deg.

Personer som er i risikogruppene, anbefales å kontakte fastlegen selv ved milde symptomer for å vurdere oppfølging. Dersom du er i risikogruppene og bare føler deg litt forkjølet, kan du fint se det an i noen dager.

Råd til personer i risikogruppene

Turist i Bergen

Det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på ferie siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers. Er du turist på besøk i Bergen, ring legevakten for å få helsehjelp. Her finner du Bergen legevakt, ved Danmarks plass i gåavstand fra sentrum.

Karanteneregler når du er på reise

Hvem legges inn på Koronaklinikken på helsehuset?

De fleste pasienter som er syke, klarer seg i eget hjem. Ved alvorlig sykdom legges pasienter inn på sykehus. Pasienter som trenger døgnkontinuerlig medisinsk hjelp, har positiv koronaprøve, men ikke er så dårlig at de trenger sykehusinnleggelse, kan legges inn i på koronaklinikken på Bergen helsehus. Det er kun lege som kan legge inn pasienter her. Koronasmittet pasienter som skrives ut fra sykehus og har behov for sykehjemsplass, legges inn på en covid-19-avdeling på Fyllingdalen sykehjem.

Gir sjelden alvorlig sykdom

De fleste som blir smittet, vil trolig få luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen få vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse. Tegn på luftveisinfeksjon kan være feber, sår hals, hoste, brystsmerter og pustevansker. Alvorlig sykdom og dødsfall er sjelden, men eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Slik smitter koronaviruset
Se nærmere beskrivelse av ulike sykdomsforløp

Personer som gjennomfører tester på Bergen legevakt
FULLT BESKYTTET: Ansatte ved Bergen legevakt som gjennomfører testingen, er kledd i beskyttelsesutstyr.
Bilde: ENDRE HOVLAND