Gå tilbake til:
Du er her:

Feilutsendelse av brev om koronavaksinen

Innbyggere født i 2004 til 2009, som har tatt første dose av koronavaksinen, har grunnet en feil mottatt et brev til voksne med informasjon om andre vaksinedose.

I uke 40 sendte Bergen kommune brev med informasjon om andre vaksinedose til voksne innbyggere (født i 2003 og tidligere) som tok første dose i uke 34 til 39. Brevet er datert 7. oktober 2021. 

- En feil har dessverre ført til at også innbyggere i født i 2004 til 2009 som tok koronavaksinen i samme tidsrom, har mottatt dette brevet. Vi beklager feilen, sier Elisabeth Engelsen, leder for vaksineprosjektet.  

Barn født i 2006 til 2009 skal foreløpig kun ha én dose av vaksinen, og vi ber dem om å se bort fra brevet. 

Ungdom født i 2004 og 2005 har i tillegg fått eget brev med informasjon om vaksinedose 2. Vi ber dem om å forholde seg til brevet som er datert 8. oktober 2021.