Gå tilbake til:
Du er her:

Gruer du deg til å ta vaksinen?

Ønsker du å vaksinere deg mot korona, men har utfordringer eller ekstra behov knyttet til dette? Da kan vi tilrettelegge for deg.

Bergen kommune ønsker å nå ut til flest mulig innbyggerne med tilbudet om koronavaksine. Vi har egne vaksinekoordinatorer som jobber opp mot ulike grupper og enkeltpersoner som trenger ekstra oppfølging for å kunne ta vaksinen. Dette gjelder alt fra utviklingshemmede og flerkulturelle, til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse. 

Inne i vaksinestasjonen

Vaksinestasjonene er vant med at personer som kommer til vaksinering reagerer ulikt. Vi vet at noen trenger litt ekstra trygghet og skjerming. Derfor er det helsepersonell til stede som kan ivareta dette, og det er muligheter for å trekke seg tilbake på et skjermet område. Gi beskjed om dine behov når du kommer, så hjelper vi deg. 

Utenfor vaksinestasjonen

Har du spesielle vansker med å stå i kø, kan dette løses ved at du bestiller time på fast tidspunkt for vaksinering. I spesielle tilfeller kan du også snakke med vektere og få prioritet i køen. 

Personer med sprøytefobi

Smittevernkontoret har et eget tilbud til personer som har spesielt sterk angst og redsel for sprøyter. Dersom tilretteleggingen i vaksinestasjonen ikke har fungert, kan du ta kontakt på telefon 55 56 58 80 eller epost: smittevernet@bergen.kommune.no

Kontakt koronatelefonen

Har du spørsmål knyttet til vaksinering og muligheter for tilrettelegging, kan du også ringe Koronatelefonen på 55 56 77 00. 

Se www.bergen.kommune.no for mer informasjon