Gå tilbake til:
Du er her:
Vaksine
VAKSINERING: Bergen kommune baserer seg på rådene fra FHI når det gjelder hvem som skal prioriteres først i vaksineringen.
Bilde: Scanstockphoto

Slik blir vaksineringen

Her får du informasjon om gjennomføring og fremdrift for vaksineringen, samt din plass i vaksinekøen.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES

OPPDATERT 11. JUNI:

Fremdriften i vaksineringen avhenger av hvor mange vaksiner Bergen blir tildelt. Kommunen eller fastlegen kontaker deg når det er din tur å få vaksine.

Disse vaksineres nå 

Nå vaksineres innbyggere som er 45 år og eldre, samt studenter som skal på utenlandsopphold til høsten.

Brev med tilbud om vaksine

 I løpet av de neste fire ukene vil de siste prioriterte gruppene få mulighet til å registrere seg for vaksinasjon:

Uke 24 og 25: 18-24 og 40-44 år
Uke 25: 35-39 år
Uke 26: 30-34 år
Uke 27: 25-29 år


I brevet blir du bedt om å fylle ut et skjema digitalt. Slik gjør du for å registrere deg når du har mottatt brevet. Personer som har mottatt brev og som ikke kan bruke det digitale skjemaet, kan ringe koronatelefonen 55 56 77 00 for å registrere seg for vaksine.
 

Vaksinedoser uke 24

 • Bergen kommune mottar cirka 16.524 doser (2754 hetteglass) av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 24.
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Dosene går i hovedsak til å vaksinere innbyggere som er 45 år og eldre. En mindre andel doser vil gå studenter som skal på utenlandsopphold til høsten. Av dosene kommunen mottar vil i overkant av 5200 doser gå til å vaksinere innbyggere i eldre aldersgrupper med dose to.
   

Vaksinasjonskalender for Bergen 

Lurer du på når du kan forvente å få vaksinen? Kalenderen under er basert på nøkterne beregninger fra FHI. Tidspunkt for vaksinering av de ulike gruppene avhenger av vaksinetilgangen og forventes å endre seg. Kalenderen oppdateres på fredager.

Nasjonale myndigheter har bestemt at intervallet mellom vaksinedosene (Pfizer-vaksinen) justeres fra tolv til ni uker.  Allerede tildelte timer påvirkes ikke av endringen. Personer som mottar første dose på kommunalt vaksinasjonssted fra og med uke 22 vil i løpet av seks til åtte uker etter første dose få tilsendt et brev med informasjon om når og hvordan de skal forholde seg til dose to.
 

Vaksinekalender for Bergen per 11. juni
• Anslag vaksinasjonskalender per 11. juni. Vaksinasjonsperioden gjelder både for dose 1 og 2. De neste som snart vil få tilbud om vaksine er aldersgruppene 18-24 og 40-44. MERK: Varslet reduksjon i doser for juli er ikke tatt høyde for, fordi kommunen enda ikke har mottatt informasjon fra FHI om dette.
Bilde: Bergen kommune

For tydeligere tekst, last ned kalenderen som pdf:

Prioriteringsrekkefølgen som viser i kalenderen, er:

1. Beboere i sykehjem
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år + alder 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

Bergen kommune baserer seg på FHI sine råd om hvem som skal prioriteres først i vaksineringen. Prioriteringsrekkefølgen kan endre seg.
Prioriteringsrekkefølge for vaksinering av helsepersonell ser du her.
 

Brev om vaksinering - slik gjør du

Bergen kommune sender ut brev til innbyggerne om vaksinering. Slik gjør du når du mottar brevet. Har du allerede en avtale om vaksinering hos fastlegen eller på et kommunalt vaksinasjonssted fordi du er i en medisinsk risikogruppe, skal du ikke registrere deg i skjemaet. 

Vaksinering av studenter

Alle som studerer i Bergen, men ikke er folkeregistrert her, vil enten kunne få koronavaksine i hjemkommunen sin eller her i byen.
Les mer om vaksineringen av studenter. 

Personer i medisinske risikogrupper

Les om hva som er definert som risikogrupper på FHI.no
Personer i høyrisikogruppen og personer som har underliggende sykdom eller tilstand (prioriteringsgruppe 4-7) får i hovedsak tilbud om vaksinering via fastlegen. Om fastlegene ikke har mulighet til å vaksinere på eget kontor, får kommunen oversikt over pasienter fra fastlegene og kontakter pasienten med tilbud om vaksinasjon. Personer i disse gruppene som ikke har mottatt tilbud om vaksine, oppfordres til å kontakte sin fastlege. 
 

Personer som ikke er folkeregistrert i Bergen

Alle som bor eller oppholder seg i Bergen kommune over en viss tid på grunn av studier, arbeid eller lignende kan få tilbud om vaksine her.

Følg med på denne nettsiden for informasjon om hvilke grupper som til enhver tid er prioritert for vaksine. Når det er din aldersgruppe sin tur, kan du kontakte koronatelefonen for å registrere deg for vaksinasjon. Det er den enkeltes fastlege som må vurdere om en tilhører høyrisikogruppen eller har underliggende sykdommer, og melde dette til kommunen der personen skal få vaksine.
 

Vaksinering av de eldste aldersgruppene  

De eldste aldersgruppene har i hovedsak fått tilbud om vaksinasjon hos fastleger, sykehjem og hjemmebaserte tjenester med støtte i nyetablerte ambulerende vaksineteam. Fastlegene har vaksinert en betydelig andel av innbyggere ned til 65 år og risikogrupper.
 

Vaksinasjonssteder

Her er oversikt og status for de kommunale vaksinasjonsstedene. Ved lav tilgang på vaksiner vil ikke alle vaksinasjonsstedene være i drift. Se også informasjon om hva som er viktig å huske på vaksinasjonsdagen.

 • Sentralbadet (se kart): Vaksineringen er startet opp.
 • Åsanehallen (se kart): Vaksineringen er startet opp.   
 • Fana legevakt (se kart): Vaksineringen er startet opp. 
 • Arna helseheim (se kart): Vaksineringen er startet opp. 
 • Vadmyrahallen (se kart): Vaksineringen er startet opp.
 • Bergenshallen (se kart): Vaksineringen er startet opp. Bergenshallen er planlagt brukt til vaksinering til og med uke 32. 
 • Sandslihallen (se kart): Behov for å bruke hallen vil avhenge av kapasitet i Bergenshallen og hvor stor vaksinetilgang kommunen får fremover. Hallen vil ikke tas i bruk før det anses som nødvendig. 


Vil du vite mer om vaksinen?

Se fakta om koronavaksinen

Du kan også kontakte koronatelefonen på 55 56 77 00.
Se telefontjenestens åpningstider
 

Smittevernregler for Bergen
Følg tall for koronavaksineringen
Siste nytt om vaksinering og koronasituasjonen
Abonner på nyhetsbrev og få nytt om vaksineringen