Gå tilbake til:
Du er her:
Vaksine
VAKSINERING: Bergen kommune baserer seg på rådene fra FHI for vaksineringen.
Bilde: Scanstockphoto

Slik blir vaksineringen

Her får du informasjon om gjennomføring og fremdrift for vaksineringen, samt din plass i vaksinekøen.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES

OPPDATERT 23. JULI:

Fremdriften i vaksineringen avhenger av hvor mange vaksiner Bergen blir tildelt. Når det er din tur å få vaksine får du brev. Dette gjelder både før du får første og andre dose med vaksinen. 

Disse vaksineres nå 

Nå vaksineres i hovedsak innbyggere som er 18 år og eldre med første dose av koronavaksinen.  
 
En liten andel doser vil gå til høyrisikopasienter i alderen 12 til 17 år. En mindre andel vil gå til å gi andre vaksinedose til dem som startet vaksineringen i uke 22 og 23, men alle som registrerer seg for første dose blir prioritert i køen. 
 
Les mer om tildelte vaksinedoser denne uken.  

Registrer deg for første dose nå

Vi oppfordrer personer til å registrere seg til dose én så snart som mulig. Dersom du registrerer deg nå, vil du få time raskt til dose én. Vi har ledige timer både denne og neste uke til innbygger som har behov for første dose av koronavaksinen. Les mer om hvordan du registrerer deg for første dose

Fra uke 34/35 skal kommunen etter planen gi andre vaksinedose til personer som mottok dose 1 fra uke 22. Det kan forskyve vaksinetidspunktet for personer som ikke har registrert seg til dose 1 innen dette tidspunktet. 

Registrering for andre dose  

Nasjonale myndigheter har bestemt at intervallet mellom vaksinedosene (Pfizer-vaksinen) justeres fra ni til tolv uker. Personer som mottar første dose på kommunalt vaksinasjonssted fra og med uke 22, vil i løpet av seks til åtte uker etter første dose få tilsendt et brev med informasjon om når og hvordan de skal forholde seg til dose to. 

I uke 29 sendes brev til dem som har vaksinert seg med første dose i perioden 14. til 25. juni.  

Åpner for «styrt drop-in» for restdoser

Bergen kommune har en ordning med registrering til «styrt drop-in» for daglige restdoser. Du står da på venteliste. Du vil bli ringt opp og må stille på kort varsel hvis det blir ledige doser. Det vil kun gjelde et fåtall doser hver dag fra åpnede vaksineglass. Se mer informasjon om registrering og lenke til skjema.

Vaksinasjonssteder

Her er oversikt over de kommunale vaksinasjonsstedene. Ved lav tilgang på vaksiner vil ikke alle vaksinasjonsstedene være i drift. Se også informasjon om hva som er viktig å huske på vaksinasjonsdagen.

  • Sentralbadet (se kart)
  • Åsanehallen (se kart)
  • Vadmyrahallen (se kart)
  • Bergenshallen (se kart): Bergenshallen er planlagt brukt til vaksinering til og med uke 32. 
  • Fana legevakt (se kart): Ingen vaksinering i sommer
  • Arna helseheim (se kart): Ingen vaksinering i sommer 
  • Sandslihallen (se kart): Behov for å bruke hallen vil avhenge av kapasitet i Bergenshallen og hvor stor vaksinetilgang kommunen får fremover. Hallen vil ikke tas i bruk før det anses som nødvendig. 

Vaksinering av studenter

Alle som studerer i Bergen, men ikke er folkeregistrert her, vil enten kunne få koronavaksine i hjemkommunen sin eller her i byen.
Les mer om vaksineringen av studenter. 

Høyrisikopasienter under 18 år 

Høyrisikopasienter i alderen 16-17 år blir kontaktet av kommunen eller fastlegen i løpet av sommeren for tilbud om vaksine. 

FHI ønsker at høyrisikopasienter i aldersgruppen 12-15 år skal få tilbud om koronavaksine. I Bergen kommune er det fastlegene som ut fra kriterier definert av Folkehelseinstituttet, vurderer hvilke pasienter som har en diagnose som gjør at de bør få tilbud om vaksinen. Barn under 16 år må ha tillatelse fra foresatte for å motta vaksinen. Fastlegene vil sende brev til foresatte med barn i høyrisikogruppen med informasjon om vaksineringen og skjema for tillatelse innen 15. august.  

Personer i medisinske risikogrupper 

Les om hva som er definert som risikogrupper på FHI.no.  
Personer i høyrisikogruppen og personer som har underliggende sykdom eller tilstand (prioriteringsgruppe 4-7) får i hovedsak tilbud om vaksinering via fastlegen. Om fastlegene ikke har mulighet til å vaksinere på eget kontor, får kommunen oversikt over pasienter fra fastlegene og kontakter pasienten med tilbud om vaksinasjon. Personer i disse gruppene som ikke har mottatt tilbud om vaksine, oppfordres til å kontakte sin fastlege.  

Personer som ikke er folkeregistrert i Bergen 

Alle som bor eller oppholder seg i Bergen kommune over en viss tid på grunn av studier, arbeid eller lignende kan få tilbud om vaksine her. 

Kontakt koronatelefonen for å registrere deg for vaksinasjon.  

Vaksinasjonskalender for Bergen 

Lurer du på når du kan forvente å få vaksinen? Kalenderen under er basert på nøkterne beregninger fra FHI. Tidspunkt for vaksinering av de ulike gruppene avhenger av vaksinetilgangen og forventes å endre seg. Kalenderen oppdateres på fredager. 

Kalenderen blir ikke oppdatert 23. juli

Det kommer ikke oppdatert vaksinekalender 23. juli, da det er usikre tall på antall doser i leveransene fra FHI for kommende uker (32 og 33). Bergen kommune avventer derfor en uke før vi publiserer ny kalender, da vi venter på ny informasjon fra FHI. Dette er også knyttet til overgangen fra at dose 1 blir prioritert til at fokuset blir å gi dose 2 slik at innbyggere blir fullvaksinert.

Vaksinekalender for Bergen per 16. juli
Anslag vaksinasjonskalender per 16. juli. Vaksinasjonsperioden gjelder både for dose 1 og 2. Det er ingen endringer i kalenderen siden forrige uke (9. juli).
Bilde: Bergen kommune

For tydeligere tekst, last ned kalenderen som pdf:

Vil du vite mer om vaksinen?

Se fakta om koronavaksinen

Du kan også kontakte koronatelefonen på 55 56 77 00.
Se telefontjenestens åpningstider
 

Smittevernregler for Bergen
Følg tall for koronavaksineringen
Siste nytt om vaksinering og koronasituasjonen
Abonner på nyhetsbrev og få nytt om vaksineringen