Gå tilbake til:
Du er her:
Vaksine
VAKSINERING: Bergen kommune baserer seg på rådene fra FHI for vaksineringen.
Bilde: Scanstockphoto

Slik gjennomføres vaksineringen

Her finner du informasjon om oppfriskningsdose, hvordan du bestiller time og fremdrift i vaksineringen for ulike aldersgrupper.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES

OPPDATERT 18. JANUAR: 

Regjeringen har etter en anbefaling fra FHI besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det er avklart når og hvordan vi skal gi dette tilbudet i Bergen kommune. 

Drop-in-vaksinering

Bergen kommune arrangerer drop-in for personer over 16 år. 

Sentralbadet
  • Mandag 17. januar klokken 16.00 til 19.30
  • Tirsdag  18. januar klokken 16.00 til 19.30
  • Torsdag 20. januar klokken 17.00 til 20.00
Åsanehallen
  • Tirsdag 18. januar klokken 13.00 til 17.30
  • Onsdag 19. januar klokken 16.00 til 19.30

Drop-in gjelder uavhengig av hvilken dose du trenger, så lenge du er i en av gruppene som nå blir tilbudt den aktuelle dosen og samtidig tilfredsstiller minimumsintervallet mellom dosene. 

Timebestilling

Bergen kommune samarbeider med fastlegene om koronavaksinering. Sjekk nettsiden til ditt fastlegekontor for informasjon om de tilbyr koronavaksine. Fastlegekontorene som tilbyr koronavaksinen vil også informere om hvordan du bestiller time hos dem på sine nettsider.  

Fra og med 17. januar vil også 36 apotek i Bergen kommune tilby vaksinering mot covid-19. Les mer om vaksinering på apotek.

For timebestilling i kommunale vaksinestasjoner se informasjon under din gruppe nedenfor.  

Her finner du de kommunale vaksinasjonsstedene: Sentralbadet (se kart) og Åsanehallen (se kart). 

Gruer du deg til å ta vaksine? Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg

Her ser du info om tildelte vaksinedoser denne uken.  
 

DOSE 1 OG DOSE 2 - INFORMASJON TIL ULIKE GRUPPER:

Første og andre dose til voksne (født 2003 og tidligere)

Innbyggere født i 2003 kan bestille time til første og andre vaksinedose. Merk at du må ha minst fire uker mellom dose 1 og 2. Klikk for mer informasjon og timebestilling

Vaksine til 16- og 17-åringer (født 2004-2006)

Bergen kommune vaksinerer ungdom født i 2004 til 2006. Er du fylt 16 år, kan du bestille time selv.  Les mer under Klikk for mer informasjon og timebestilling. Er du født i 2006 og ennå ikke har fylt 16 år, se informasjon i gruppen “Vaksine til barn 12 til 15 år” nedenfor. 

Vaksine til barn 12 til 15 år (født 2006-2010)

Barn i alderen 12 til 15 år kan nå få to doser av koronavaksinen fra Pfizer, dersom foresatte og barnet selv ønsker det. Dette gjelder årskullene 2006, 2007, 2008 og 2009 samt personer fra årskull 2010 som har fylt 12 år. Klikk for mer informasjon og timebestilling.

Studenter og andre som ikke er folkeregistrert i Bergen 

Alle som bor eller oppholder seg i Bergen kommune over en viss tid på grunn av studier, arbeid eller lignende kan få tilbud om vaksine her. Kontakt koronatelefonen 55 56 77 00 for timeavtale. 
 

DOSE 3 OG OPPFRISKNINGSDOSE:

Forskjellen mellom oppfriskningsdose og dose 3. 

En oppfriskningsdose er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Minimumsintervallet mellom andre vaksinedose og oppfriskningsdosen er 4,5 måneder (20 uker). Har du fått påvist covid-19, må du etter at isolasjonen er fullført vente 4,5 måneder (20 uker) før du kan motta oppfriskningsdose. 

En tredje dose er en ekstra vaksinedose som blir gitt til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksineeffekt etter to doser. Denne tredjedosen er ansett som en del av den primære vaksinasjonsserien, og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter andre dose. 

Oppfriskningsdose til deg over 65 år

Bergen kommune tilbyr en oppfriskningsdose av koronavaksinen til innbyggere over 65 år. Slik får du over 65 år time til oppfriskningsdosen.

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18 til 64

Alle innbyggere i alderen 18 til 64 år kan bestille time til oppfriskningsdose av koronavaksinen. Klikk for mer informasjon og timebestilling 

Dose 3 og oppfriskningsdose til personer med nedsatt immunforsvar

Bergen kommune tilbyr tredje og fjerde dose (oppfriskningsdose) av koronavaksinen til voksne med alvorlig nedsatt immunforsvar. Les mer om hvem dette gjelder og hvordan du går frem for å få vaksinen. LES OGSÅ: Informasjon på Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider.

Oppfriskningsdose til gravide

FHI anbefaler gravide å ta koronavaksine, og Bergen kommune tilbyr oppfriskningsdose til denne gruppen når det har gått minst 4,5 måneder etter 2. dose. Les mer hos FHI
 

INFORMASJON OM VAKSINEDAGEN OG BYTTE AV TIME

Ved behov for bytte tildelt time

Det er en svært omfattende jobb å tilby alle innbyggere vaksine. Vi setter derfor pris på at flest mulig forsøker å stille på tidspunktene de har fått tildelt. Du har mulighet til å endre time på www.besoklegen.no. Der velger du Bergen legevakt fra menyen og klikker på “Logg inn”.

Se video som viser gangen i hvordan du bytter time:

Trykk på playsymbolet for å spille av video.
Ønsker du teksting på videoen? Trykk på "c" under avspilling.

OBS: Vær oppmerksom på antall vaksinestasjoner er endret siden videoen ble laget. Nå vaksinerer vi i Sentralbadet og Åsanehallen. 

På vaksinasjonsdagen

Ta med gyldig legitimasjon med bilde og personnummer, timebekreftelse og munnbind. Ha på deg klær så det er enkelt å sette vaksine på overarmen.  Vær forberedt på at du må sitte til observasjon 20 minutter etter vaksinering. 

Kle deg etter værforholdene. Du må påregne noe ventetid i registreringskø utenfor vaksinestasjonen. Ikke møt opp dersom du har feber, føler deg syk eller er i karantene. Ikke ta bilder eller film på vaksinestasjonene. 

Kan være ventetid

Det kan for tiden være noe ventetid ved vaksinestasjonene. Mange av dem som kommer for å vaksinere seg har spørsmål de ønsker svar på. Vi oppfordrer derfor innbyggerne om å søke informasjon på forhånd. Du kan lese om vaksinene på www.fhi.no og vaksineringen på www.bergen.kommune.no/koronavirus/vaksinering. Har du medisinske spørsmål knyttet til egen helse, kan du ta dette opp med fastlegen din. Vi ber også innbyggere om å møte presis, og ikke for tidlig, til vaksineringen.

Kollektivtransport og parkering

Sentralbadet: Det er mulighet for av- og påstigning både foran og på begge langsidene av Sentralbadet. Alternativt kan du parkere i Klostergarasjen eller benytte kollektivtransport til Bergen sentrum. 
Åsanehallen: Du kan parkere utenfor og ved Åsanehallen. I tillegg kan du reise med buss til Åsane terminal. 
 

Du kan velge vaksinetype

Vi vaksinerer med mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna, og har åpnet for at innbyggerne kan velge vaksinetype

Anbefaler alle innbyggere under 30 år å velge Pfizer

FHI har 6. oktober gått ut med råd om at gutter og menn under 30 år bør velge Comirnaty framfor Spikevax som et “føre-var-prinsipp”. FHI har tidligere informert om at barn og ungdom under 18 år bør vaksineres med Pfizer. Les mer på FHI sine nettsider

Bergen kommune vil på bakgrunn av disse nye opplysningene, anbefale at alle (både menn og kvinner) under 30 år velger Pfizer. Det gjelder både de som skal ha bare én dose og de som skal ha to doser. De som har fått Moderna som dose én anbefales å bruke Pfizer som andre dose. 

Valg av vaksinetype til oppfriskningsdose

Bergen kommune benytter mRNA-vaksinene fra både Pfizer og Moderna som oppfriskningsdose. Begge vaksinene er godkjent som oppfriskningsdoser  av det europeiske legemiddelbyrået og av Legemiddelverket i Norge. Moderna sin vaksine inneholder mer av det aktive vaksinestoffet mRNA enn Pfizer sin vaksine. Det blir derfor benyttet halv dose av Moderna sin vaksine til oppfriskningsdosen, og det tilsvarer omtrent full dose av Pfizer sin vaksine. 

Grunnen til at det blir gitt kun en halv dose med Moderna som oppfriskningsdose, er fordi en mener dette er tilstrekkelig for å få en langvarig effekt hvis du allerede har fått to mRNA-doser tidligere. Dette gjelder uavhengig av om du tidligere har fått to doser Pfizer, to doser Moderna eller en kombinasjon av vaksinene. 

Du kan selv velge mellom de to mRNA-vaksinene til oppfriskningsdosen. 
LES MER: Fakta om vaksinene Comirnaty (Pfizer) og Spikevax (Moderna)
 

Vil du vite mer om vaksinen?

Se om du finner svar under fakta om koronavaksinen eller ring koronatelefonen på 55 56 77 00 (se åpningstider).