Gå tilbake til:
Du er her:
Studenter i lesesal
Bilde: HVL/Bo Mathisen, CC BY-SA 4.0

Student i Bergen? Slik får du vaksine

Alle som studerer i Bergen, men ikke er folkeregistrert her, vil enten kunne få koronavaksine i hjemkommunen sin eller her i byen.

Information in English

Vi oppfordrer deg til å ta første dose av vaksinen i din hjemkommune hvis du skal dit i sommer og får tilbud om vaksine der. Du får tilbud om vaksine i den kommunen der du er registrert med adresse i Folkeregisteret.

Hvis du er i Bergen i sommer

Studenter ved studiesteder i Bergen som er folkeregistrert i andre kommuner, men som blir i Bergen i sommer, vil få muligheten til å vaksinere seg her i byen. Vaksineringen av aldersgruppene de fleste studenter er i, vil i Bergen først starte etter at studiesemesteret er slutt.  

  • Hvis du har folkeregistrert adresse i Bergen får du brev om vaksineringen når det er din aldersgruppe sin tur. Se oversikt over når brev sendes ut. I brevet blir du bedt om å registrere deg i et digitalt skjema.  
  • Hvis du har folkeregistrert adresse i annen kommune eller er utenlandsk statsborger, kan du ringe koronatelefonen på 55 56 77 00, men du må vente til utsendelsen av brev til din aldersgruppe er fullført før du ringer. Dette innebærer at studenter i alderen 18-24 og 40-44 år som ikke er folkeregistrert i Bergen, kan ringe koronatelefonen fra torsdag 24. juni. 
  • Studenter fra nære omkringliggende kommuner må benytte vaksinasjonstilbudet i sin egen kommune. 

Det er mulig å vente

Studenter som er folkeregistrert i Bergen, men ikke oppholder seg her i sommer har to muligheter. Du kan kontakte kommunen der du oppholder deg i sommer og spørre om mulighet for å få vaksine, eller du kan vente med å registrere deg for å få vaksine i Bergen til du er tilbake i byen. Du vil fortsatt få vaksine selv om du venter med å registrere deg.

Mulighet for dose 2 i Bergen

Vi arbeider nå med å avklare hvordan dose to kan bli gitt i Bergen til dem som ikke har mulighet til å motta også den andre dosen i hjemkommunen sin eller i hjemlandet sitt. Vi oppdaterer artikkelen med ny informasjon så snart dette er avklart. 
Registrering av vaksiner fra utlandet

Studenter som skal flytte fra Bergen

Tar du første vaksinedose i Bergen i løpet av sommeren og har behov for dose to i en annen kommune eller et annet land, må du kontakte kommunen eller landet du skal oppholde deg i for å få informasjon om hvordan du skal forholde deg til dose to. Alle som tar dose én i Bergen, vil også få tilbud om dose to her.  

Studenter som skal studere i utlandet

Studenter som skal på studieopphold i utlandet blir nå prioritert i vaksinekøen. Studiestedene Universitetet i Bergen (UIB), BI, Norges Handelshøyskole (NHH), Høgskulen på Vestlandet og Bergen Arkitekthøgskole har allerede informert Bergen kommune om hvilke studenter som skal på utveksling til høsten. Dere vil motta en SMS med tilbud om vaksine i løpet av de nærmeste ukene.

Vi ber studenter fra Bergen som skal studere i utlandet til høsten og ikke allerede er tilknyttet universitetet eller en av høgskolene i Bergen, om å kontakte koronatelefonen 55 56 77 00.