Gå tilbake til:
Du er her:
Vaksine
VAKSINERING: Bergen kommune baserer seg på rådene fra FHI når det gjelder hvem som skal prioriteres først i vaksineringen.
Bilde: Scanstockphoto

Vaksine mot korona

Her får du informasjon om gjennomføring og fremdrift for vaksineringen.

OPPDATERT 9. APRIL:

Fremdriften i vaksineringen avhenger av antall vaksiner Bergen blir tildelt. Du blir kontaktet av kommunen eller fastlegen når det er din tur å få vaksine.

Disse vaksineres nå 

Kommunen har nå sendt brev med tilbud om vaksine til personer som er 69 år, og i kommende uke vil også personer i alderen 65-68 år få brev.

I uke 15 vaksineres personer i aldersgruppene 70-74 år og 65-69 år, samt personer i alderen 18-64 år med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Les også: Slik gjør du når du får melding om koronavaksine

Lurer du på når du kan forvente å få vaksinen? Se estimert vaksinasjonskalender under (oppdateres på fredager). 

Siste nytt om vaksineringen

Hvem får tilbud om vaksinen?

Mange av oss må vente før det kommer nok vaksiner til at det blir vår tur. Bergen kommune baserer seg på FHI sine råd om hvem som skal prioriteres først i vaksineringen. Prioriteringsrekkefølgen kan endre seg. 

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
 3. Alder 75–84 år 
 4. Alder 65–74 år og enkelte personer med høy risiko 18–64 år 
 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/tilstand 
 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/tilstand
 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand
 8. Alder 55–64 år
 9. Alder 45–54 år 

Les om hva som er definert som risikogrupper på FHI sin nettside

Se prioriteringsrekkefølge for vaksinering av helsepersonell

Estimert vaksinasjonskalender for Bergen kommune

Anslagene er basert på det optimistiske vaksineringsscenarioet til FHITidspunkt for vaksinering av de ulike gruppene avhenger av vaksinetilgangen og forventes å endre seg. Kalenderen oppdateres på fredager.

Anslag vaksinasjonskalender pr. 9. april
 
Bilde: Bergen kommune

Sender brev om koronavaksinen

Bergen kommune sender deg brev når det er din aldersgruppe sin tur til å få vaksine.

 • Digital post: Har du aktivt valgt en digital postboks via Digipost eller eBoks, får du brevet her. Da får du melding på e-post eller sms når du har fått brevet. Har du ikke valgt en digital postboks, sendes brevet via Altinn (samme stedet som skatteseddelen).
 • Brevpost: Om du ikke åpner en melding i Altinn, blir den sendt som brevpost etter 40 timer. Også dem som har reservert seg mot digital post, vil motta vaksinebrevet som vanlig brevpost.

Slik skjer vaksineringen

Personer under 69 år 

Tidspunkt for oppstart av nye prioriterte grupper avhenger av hvor mange vaksiner Bergen mottar. Du vil bli kontaktet av kommunen eller fastlegen når det er din tur til å få vaksine.

Personer i medisinske risikogrupper vil i hovedsak få tilbud om vaksinering via fastlegen. Der fastlegene ikke har mulighet til å vaksinere på eget kontor, får kommunen oversikt over pasienter og disse blir kalt inn til vaksinasjon på kommunalt vaksinasjonssted eller i regi av hjemmetjenesten.

Kommunen vil tilby øvrige prioriterte grupper vaksine, og en del fastleger vil også gjøre dette. Det opprettes vaksinasjonssteder i bydelene (se under). Du kan registrere deg for vaksine når det er din tur. Dette vil du få informasjon om i brev fra kommunen.

Personer 69-79 år (fødselsår 1942-1952)

I uke 12 er det sendt ut brev om vaksinering til aldersgruppene 75-79 år og 70-74 år. I uke 14 er det sendt brev til personer med fødselsår 1952. Der finner du informasjon om hvordan du registrerer ditt ønske om vaksine i et nettbasert skjema.

Dersom du allerede har avtale om vaksinasjon hos fastlegen din, kan du se bort fra brevet.

Ta kontakt med Innbyggerservice på hverdager om du har behov for digital hjelp. Har du ikke anledning til å bruke det digitale skjemaet, kan du ringe koronatelefonen 55 56 77 00 for å melde inn ønske om vaksinasjon.

Personer over 80 år som bor hjemme (født 1941 og tidligere)

Fastlegene tilbyr vaksine til sine pasienter. Hjemmeboende som ikke kan ta seg til legekontor kartlegges av fastlegene, og vaksine settes hjemme i samarbeid med kommunale tjenester. 

Se brev som er sendt ut til aldersgruppene over 80 år:

Personer uten fastlege

Innbyggere over 80 år som ikke har fastlege eller som har fastlege i en annen kommune, kan kontakte koronatelefonen for å melde inn ønske om vaksinasjon. 

Personer tilknyttet sykehjem

Sykehjemmene har vaksinert sine beboere. Nye beboere vil få tilbud om vaksine. For de som mangler samtykkekompetanse, blir pårørende forespurt.

Vaksinasjonssteder

Her er oversikt og status for vaksinasjonsstedene. Ved lav tilgang på vaksiner vil ikke alle vaksinasjonsstedene være i drift. Se også informasjon om hva som er viktig å huske på vaksinasjonsdagen.

 • Sentralbadet (se kart): Vaksineringen er startet opp.
 • Åsanehallen (se kart): Vaksineringen er startet opp.   
 • Fana legevakt (se kart): Vaksineringen er startet opp. 
 • Arna helseheim (se kart): Vaksineringen er startet opp. 
 • Vadmyrahallen (se kart): Vaksineringen er startet opp.
 • Bergenshallen (se kart): Åpner 13. april.
 • Sandslihallen (se kart): Behov for å bruke hallen vil avhenge av kapasitet i Bergenshallen og hvor stor vaksinetilgang kommunen får fremover. Hallen vil ikke tas i bruk før det anses som nødvendig. 

Vil du vite mer om vaksinen?

Se fakta om koronavaksinen

Du kan også kontakte koronatelefonen på 55 56 77 00.
Se telefontjenestens åpningstider

Husk smitteverntiltakene

Det er viktig at vi fortsatt følger smittevernrådene for å hindre smittespredning, og unngå at smitteutbrudd vanskeliggjør gjennomføringen av vaksineringen. Hold avstand, vask hendene, følg reglene for karantene og isolasjon, bli hjemme hvis du er syk og test deg hvis du mistenker korona. Les også: Smittevernregler for Bergen

Brosjyre på flere språk

FHI har laget en kort brosjyre om vaksinen på flere språk