Gå tilbake til:
Du er her:
Vaksine
VAKSINERING: Bergen kommune baserer seg på rådene fra FHI når det gjelder hvem som skal prioriteres først i vaksineringen.
Bilde: Scanstockphoto

Vaksine mot korona

Nå foregår vaksinering av hjemmeboende i aldersgruppene 85 år og eldre og 80-84 år, samt prioritert helsepersonell.

OPPDATERT 26. FEBRUAR:

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby vaksinen til sine innbyggere. Den er gratis. Fremdriften i vaksineringen er avhengig av antall vaksiner Bergen kommune blir tildelt.

Siste nytt om vaksinering  

 • Bergen kommune mottar 3504 doser av Pfizer og BioNTech-vaksinen i uke 9. Disse vil i hovedsak gå til andre vaksinedose til personer som startet vaksinering tre uker tidligere. 564 av vaksinedosene fordeles til fastlegene som første dose til aldersgruppe 80-84 år. 
 • I tillegg får Bergen 2100 doser av AstraZeneca-vaksinen som FHI har meldt at skal gis til prioritert helsepersonell. Se utvidet prioriteringsrekkefølge for vaksinering av helsepersonell

Hvem får tilbud om vaksinen?

I starten vil det ikke være nok vaksiner til alle som anbefales å ta den. Mange av oss må være tålmodige før det blir vår tur til å få vaksine. Bergen kommune baserer seg på rådene fra FHI når det gjelder hvem som skal prioriteres først i vaksineringen. Prioriteringsrekkefølgen kan endre seg.

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper (uke 1-7)
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper (pågår)
 3. Alder 75–84 år (i Bergen først 80–84 år - pågår, så 75–79 år - planlagt oppstart i uke 11)
 4. Alder 65–74 år og enkelte personer med høy risiko 18–64 år (først 7074 år og høyrisikopasienter - planlagt oppstart i uke 13, så 6569 år - planlagt oppstart i uke 17) 
 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/tilstand
 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/tilstand
 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand
 8. Alder 55–64 år
 9. Alder 45–54 år 

Les om hva som er definert som risikogrupper på FHI sin nettside

Estimert vaksinasjonskalender for Bergen kommune

Anslagene er basert på det optimistiske vaksineringsscenarioet til FHITidspunkt for vaksinering av de ulike gruppene avhenger av vaksinetilgangen og vil kunne endre seg. Kalenderen vil oppdateres jevnlig.

Estimert vaksinasjonskalender
 
Bilde: Bergen kommune

Slik får du vaksinen

Personer tilknyttet sykehjem

Sykehjemmene har vaksinert sine beboere. Nye beboere vil få tilbud om vaksine. For de som mangler samtykkekompetanse, blir pårørende forespurt.

Personer over 85 år som bor hjemme (født i 1936 eller tidligere)

Fastlegene tilbyr vaksine til sine pasienter. Hjemmeboende som ikke kan ta seg til legekontor kartlegges av fastlegene, og vaksine settes hjemme i samarbeid med kommunale tjenester. 

Rett før jul ble det sendt ut et brev med informasjon om koronavaksinen og vaksineringen til personer som er født i 1936 eller tidligere. 

Personer 80-84 år (fødselsår 1937 til 1941)

Fastlegene tilbyr vaksine til sine pasienter. Har du allerede meldt til fastlegen at du ønsker vaksine, vil du bli kontaktet med tidspunkt for første injeksjon. Hjemmeboende som ikke kan ta seg til legekontor kartlegges av fastlegene, og vaksine settes hjemme i samarbeid med kommunale tjenester. 

I uke 5 er det sendt ut et brev om koronavaksinen og vaksineringen til personer født 1937-1941. 

Personer uten fastlege

Innbyggere over 80 år som ikke har fastlege eller som har fastlege i en annen kommune, kan kontakte koronatelefonen for å melde inn ønske om vaksinasjon.

Personer under 80 år 

Kommunen vil informere når det er klart for å vaksinere nye grupper. Tidspunkt for oppstart av nye prioriterte grupper avhenger av hvor mange vaksiner Bergen mottar.

Personer i medisinske risikogrupper vil i hovedsak få tilbud om vaksinering via fastlegen. Det er ikke nødvendig å kontakte fastlegen før du eventuelt blir oppfordret til det. Kommunen vil tilby øvrige prioriterte grupper vaksine, og i noen tilfeller vil også fastlegene gjøre dette. Det planlegges for vaksinasjonssteder i bydelene (se under). Vi vil gi informasjon om hvordan timebestilling vil foregå så snart dette er klart.

Vaksinasjonssteder

Her er status for vaksinasjonsstedene. Ved lav tilgang på vaksiner vil ikke alle vaksinasjonsstedene være i drift.

 • Sentralbadet (se kart): Lokalet er klargjort for vaksinasjon. Sentralbadet ble i uke 7 benyttet til vaksinasjon av personer over 80 år som av ulike grunner ikke har fastlege som vaksinerer.
 • Åsanehallen (se kart): Klar for drift 2. mars.  
 • Fana legevakt (se kart): Kan åpne i midten av mars.
 • Arna helseheim (se kart): Kan åpne 15. mars.
 • Vadmyrahallen (se kart): Ny fiberlinje legges for å sikre nødvendig IKT-infrastruktur. Kan åpne i midten av mars.
 • Bergenshallen (se kart): Kan åpne i midten av april.
 • Sandslihallen (se kart): Behov for å bruke hallen vil avhenge av kapasitet i Bergenshallen og hvor stor vaksinetilgang kommunen får fremover. Hallen vil ikke tas i bruk før det anses som nødvendig. Estimert tidspunkt vil være etter påske. 

Slik får du brev

Brev sendes ut elektronisk via Altinn eller digital postkasse. Om du ikke leser brevet i Altinn innen to dager, blir det sendt som vanlig papirpost.

Har du tatt i bruk digital postkasse, enten Digipost eller e-Boks, må du åpne brevet der. Hvis du ikke åpner brevet, blir det IKKE sendt deg som papirpost.

Har du spørsmål om vaksinen?

Se spørsmål og svar om koronavaksinen

Du kan også kontakte koronatelefonen på 55 56 77 00.
Se telefontjenestens åpningstider

Husk smitteverntiltakene

Det er viktig at vi fortsatt følger smittevernrådene for å hindre smittespredning, og unngå at smitteutbrudd vanskeliggjør gjennomføringen av vaksineringen. Hold avstand, vask hendene, følg reglene for karantene og isolasjon, bli hjemme hvis du er syk og test deg hvis du mistenker korona. Les også: Smittevernregler for Bergen

Brosjyre på flere språk

FHI har laget en kort brosjyre om vaksinen på flere språk