Gå tilbake til:
Du er her:
Vaksine
VAKSINERING: Bergen kommune baserer seg på rådene fra FHI når det gjelder hvem som skal prioriteres først i vaksineringen.
Bilde: Scanstockphoto

Vaksine mot korona

Her får du informasjon om gjennomføring og fremdrift for vaksineringen, samt din plass i vaksinekøen.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES

OPPDATERT 7. MAI:

Fremdriften i vaksineringen avhenger av antall vaksiner Bergen blir tildelt. Du blir kontaktet av kommunen eller fastlegen når det er din tur å få vaksine.

Disse vaksineres nå 

Nå vaksineres personer i alderen 18-64 år med underliggende sykdom eller tilstand og innbyggere som er 60 år og eldre.

Over 60 år og venter på time?

Kommunen har for tiden en lang kø med innbyggere fra 60 år som har registrert seg digitalt for å få første dose med koronavaksine. FHI melder at kommunene de kommende ukene i hovedsak vil motta vaksiner til å gi innbyggere andre vaksinedose.  Det kan derfor ta tid fra du registrerer deg til du får tildelt time på SMS. For tiden har ikke koronatelefonen ledige vaksinetimer å tildele innbyggere som ringer inn.

Les også: Slik gjør du når du får melding om koronavaksine

Lurer du på når du kan forvente å få vaksinen? Se estimert vaksinasjonskalender under (oppdateres på fredager). 

Siste nytt om vaksineringen

Hvem får tilbud om vaksinen?

Mange av oss må vente før det kommer nok vaksiner til at det blir vår tur. Bergen kommune baserer seg på FHI sine råd om hvem som skal prioriteres først i vaksineringen. Prioriteringsrekkefølgen kan endre seg. 

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
 3. Alder 75–84 år 
 4. Alder 65–74 år og enkelte personer med høy risiko 18–64 år 
 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/tilstand 
 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/tilstand
 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand
 8. Alder 55–64 år
 9. Alder 45–54 år 

Les om hva som er definert som risikogrupper på FHI sin nettside

Se prioriteringsrekkefølge for vaksinering av helsepersonell

Estimert vaksinasjonskalender for Bergen kommune

Anslagene er basert på det nøkterne vaksineringsscenarioet til FHITidspunkt for vaksinering av de ulike gruppene avhenger av vaksinetilgangen og forventes å endre seg. Kalenderen oppdateres på fredager.

Nasjonale myndigheter har bestemt at intervallet mellom dosene for Pfizer-vaksinen som nå tilbys i Bergen, utvides fra seks til tolv uker. Det betyr at personer i alderen 18-44 år vil få sin første vaksinedose tidligere. Allerede tildelte timer påvirkes ikke av endringen.

Anslag vaksinasjonskalender pr. 7. mai
 
Bilde: Bergen kommune

Sender brev om koronavaksinen

Bergen kommune sender deg brev når det er din aldersgruppe sin tur til å få vaksine.

 • Digital post: Har du aktivt valgt en digital postboks via Digipost eller eBoks, får du brevet her. Da får du melding på e-post eller sms når du har fått brevet. Har du ikke valgt en digital postboks, sendes brevet via Altinn (samme stedet som skatteseddelen).
 • Brevpost: Om du ikke åpner en melding i Altinn, blir den sendt som brevpost etter 40 timer. Også dem som har reservert seg mot digital post, vil motta vaksinebrevet som vanlig brevpost.    

I brevet finner du informasjon om hvordan du registrerer ditt ønske om vaksine i et nettbasert skjema. Lenke til skjemaet får du i brevet. Se veiledning for registreringen

Dersom du har allerede har avtale om vaksinasjon hos fastlegen, eller på et kommunalt vaksinasjonssted fordi du er i en medisinsk risikogruppe, skal du ikke registrere deg i skjemaet.

Ta kontakt med Innbyggerservice på hverdager om du har behov for digital hjelp.

For tiden ikke ledige timer hos koronatelefonen

For tiden har ikke koronatelefonen ledige vaksinetimer å tildele innbyggere som ringer inn. Ved å benytte lenken til nettskjemaet i brevet som er sendt ut til innbyggere som er 60 år og eldre, vil du bli lagt inn i kø og få tildelt time for vaksinering så snart kommunen får vaksiner til første dose. Vi vil informere her så snart det igjen er mulig å registrere seg for vaksinering hos koronatelefonen.

Personer i medisinske risikogrupper

Personer i høyrisikogruppen og personer som har underliggende sykdom eller tilstand (prioriteringsgruppe 4-7) får i hovedsak tilbud om vaksinering via fastlegen. Der fastlegene ikke har mulighet til å vaksinere på eget kontor, får kommunen oversikt over pasienter fra fastlegene og de blir kontaktet per telefon eller SMS med tilbud om vaksinasjon på kommunalt vaksinasjonssted. Personer i dissse gruppene som ikke har mottatt tilbud om vaksine, oppfordres til å kontakt sin fastlege. 

Personer som ikke er folkeregistrert i Bergen

Alle som bor eller oppholder seg i Bergen kommune over en viss tid på grunn av studier, arbeid eller lignende kan få tilbud om vaksine her.

Følg med på denne nettsiden for informasjon om hvilke grupper som til enhver tid er prioritert for vaksine. Når det er din aldersgruppe sin tur, kan du kontakte koronatelefonen for å registrere deg for vaksinasjon. Det er den enkeltes fastlege som må vurdere om en tilhører høyrisikogruppen eller har underliggende sykdommer, og melde dette til kommunen der personen skal få vaksine.

Vaksinering av de eldste aldersgruppene  

De eldste aldersgruppene har i hovedsak fått tilbud om vaksinasjon hos fastleger, sykehjem og hjemmebaserte tjenester med støtte i nyetablerte ambulerende vaksineteam. Fastlegene har et betydelig bidrag i vaksineringen av innbyggere ned til 65 år og risikogrupper.

Vaksinasjonssteder

Her er oversikt og status for de kommunale vaksinasjonsstedene. Ved lav tilgang på vaksiner vil ikke alle vaksinasjonsstedene være i drift. Se også informasjon om hva som er viktig å huske på vaksinasjonsdagen.

 • Sentralbadet (se kart): Vaksineringen er startet opp.
 • Åsanehallen (se kart): Vaksineringen er startet opp.   
 • Fana legevakt (se kart): Vaksineringen er startet opp. 
 • Arna helseheim (se kart): Vaksineringen er startet opp. 
 • Vadmyrahallen (se kart): Vaksineringen er startet opp.
 • Bergenshallen (se kart): Vaksineringen er startet opp.
 • Sandslihallen (se kart): Behov for å bruke hallen vil avhenge av kapasitet i Bergenshallen og hvor stor vaksinetilgang kommunen får fremover. Hallen vil ikke tas i bruk før det anses som nødvendig. 

Vil du vite mer om vaksinen?

Se fakta om koronavaksinen

Du kan også kontakte koronatelefonen på 55 56 77 00.
Se telefontjenestens åpningstider

Husk smitteverntiltakene

Det er viktig at vi fortsatt følger smittevernrådene for å hindre smittespredning, og unngå at smitteutbrudd vanskeliggjør gjennomføringen av vaksineringen. Hold avstand, vask hendene, følg reglene for karantene og isolasjon, bli hjemme hvis du er syk og test deg hvis du mistenker korona. Les også: Smittevernregler for Bergen