Gå tilbake til:
Du er her:

Vaksine til innbyggere født i 2006-2010

Bergen kommune tilbyr koronavaksine til unge i alderen 12-15 år. Sjekk når ditt barn kan få vaksine.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES

Innbyggere i alderen 12 til 15 år kan nå få to doser av koronavaksinen fra Pfizer, dersom foresatte og barnet selv ønsker det. Dette gjelder årskullene 2006, 2007, 2008 og 2009 samt personer fra årskull 2010 som har fylt 12 år. All vaksinasjon er frivillig. 

Én vaksinedose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp, men det er nå åpnet for at barn i denne aldersgruppen kan få to doser dersom foresatte med foreldreansvar og barnet selv ønsker dette. 

Slik foregår vaksineringen

Vaksineringen gjennomføres i vaksinestasjonene Sentralbadet (se kart) og Åsanehallen. Foresatte med foreldreansvar kan bestille time til både første og andre dose til barnet sitt via koronatelefonen 55 56 77 00. 

Begge foresatte med foreldreansvar må fylle ut samtykkeskjema før barnet kan motta første vaksinedose. Fyll ut samtykkeskjemaet nedenfor, skriv det ut og ta det med til vaksinestasjonen. I tillegg må én av de foresatte som har signert samtykkeskjemaet følge barnet til vaksineringen. (Se mer informasjon i avsnittet Krav om samtykke fra foresatte.)

Informasjon om andre dose

Anbefalt intervall mellom dosene er tolv uker. Et langt intervall mellom dosene gir den beste vaksineresponsen. Det vil være rom for fleksibilitet i intervallet, og minimumsintervallet er åtte uker. Barnet ditt vil altså ikke få andre vaksinedose før det har gått minst åtte uker siden første dose, med mindre det er spesielle medisinske grunner for et kortere intervall. 

Vi krever nytt samtykkeskjema dersom dere ønsker at barnet også skal motta andre dose av koronavaksinen. I tillegg må minst én av de foresatte med foreldreansvar følge barnet til vaksinestasjonen også for dose 2. 

Krav om fylte 12 år

Barnet ditt blir vaksinert med koronavaksinen Comirnaty fra Pfizer/BioNTech. Denne vaksinen er kun godkjent fra fylte 12 år, og barn under 12 år vil få tilbud om en egen barnevaksine fra Pfizer. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det er avklart når og hvordan barnevaksinering skal gjennomføres i Bergen kommune. Når barnet ditt har fylt tolv år, kan du bestille vaksinetime via koronatelefonen 55 56 77 00. 

Krav om samtykke fra foresatte

Personer under 16 år må ha skriftlig samtykke fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen. Samtykkeskjemaet er distribuert gjennom ranselposten på skolene sammen med et informasjonsbrev. 
Du kan også laste det ned her: 

Har du foreldreansvar alene må du dokumentere dette når du og barnet ditt kommer til vaksinestasjonen. Under ser du eksempler på godkjent dokumentasjon i vaksinestasjonene på at du har foreldreansvar alene for barnet ditt: 

  • Skriftlig bekreftelse fra skolehelsetjenesten
  • Attest fra Skatteetaten
  • Attest fra UDI
  • Bekreftelse fra NAV på du har foreldreansvaret alene.
  • Dødsattest

Barns rett til medvirkning

Barn og unge skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. FHI har laget tilrettelagt informasjon for unge - se denne her. 

Behov for tilrettelegging i vaksinestasjonen

Trenger barnet ditt tilrettelagt vaksinering i vaksinestasjonen, kan dere:

  • Ved oppmøte til vaksinetimen tar du kontakt med vekter utenfor vaksinestasjonen. Informer om at barnet ikke kan stå i kø eller har behov for tilrettelagt vaksinasjon. Vekter vil for eksempel følge dere i vaksinestasjonen utenom køen.
  • Dersom barnet trenger tilrettelegging utover det som kan gjøres i vaksinestasjonen, ta kontakt med koronatelefonen på 55 56 77 00. De kan bistå med å komme i kontakt med vaksineprosjektet for dialog om hvordan barnet kan vaksineres på best mulig måte.

Om vaksinen

Innbyggere i denne aldersgruppen blir vaksinert med Comirnaty fra BioNTech/Pfizer. Ungdom i alderen 12 til 15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon. Vaksinen gir god beskyttelse mot koronasykdom og senfølger av sykdommen. Man bidrar også til å redusere smitten i befolkningen og er med på å beskytte sårbare grupper. 

Mulige bivirkninger

Barn og ungdom kan reagere på samme måte som voksne når de blir vaksinert. De vanligste bivirkningene er smerter på stikkstedet, feber, hodepine, muskelsmerter og slapphet. Slike symptomer varer vanligvis én til to dager. Det er kommet informasjon om en meget sjelden bivirkning i form av hjertebetennelse (myokarditt og perikarditt) etter bruk av mRNA-vaksiner, særlig hos unge mennesker. Bivirkningen er forbigående, og de fleste blir friske innen en måned. Studier har vist at slike komplikasjoner også kan opptre dersom man blir smittet av covid-19 uten å ta vaksine. 

Se mer informasjon om vaksinering av 12-15 åringer hos FHI. 

Vaksinering etter gjennomgått koronainfeksjon 

Barn og unge som har hatt koronainfeksjon har anledning til å ta én dose av vaksinen, men det bør gå minst tre måneder fra barnet ble friskt til det mottar vaksine. 

Koronavaksine og annen vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet  


I noen tilfeller kan vaksineringen mot korona sammenfalle i tid med vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette kan gjelde:

  • HPV-vaksine på 7. trinn
  • Boostervaksinen mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt på 10.trinn
  • MMR-vaksine (gjelder få tilfeller)

Vaksineringen i barnevaksinasjonsprogrammet bør prioriteres, særlig gjelder det HPV-vaksinen.  

FHI anbefaler at ulike vaksiner blir gitt på forskjellige dager og med et intervall på minimum én uke. Les mer hos FHI