Gå tilbake til:
Du er her:

"Identitet med særpreg" – Kulturminneplan for Bergen 2021-2025

«Identitet med særpreg» er en tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Byrådet legger forslaget til planens beskrivende del (2) og handlingsdelen (3) ut til offentlig høring.

Kulturminneplanen: Bli med på digitalt høringsmøte for din bydel

Ny kulturminneplan er på høring. Fra 13. april arrangerer vi digitale høringsmøter bydel for bydel. Møtene er åpne for alle. Se når det er møte for din bydel.

Identitet med særpreg — kulturminnestrategi for Bergen

Kulturminnestrategien «Identitet med særpreg» utgjør første del av kommunedelplan for kulturminner for Bergen, og er kommunens viktigste kulturminnepolitiske dokument.