Gå tilbake til:
Du er her:
Nesttun Kommunesenter i tidligere Fana herred. Senterområdet har historisk kontinuitet og stor tidsdybde i bebyggelse og anlegg.
KULTURMINNER I BYDELER: Planen peker på mål og tiltak både for sentrum og bydelene. Her fra Nesttun Kommunesenter som har historisk kontinuitet og stor tidsdybde i bebyggelse og anlegg.
Bilde: Bergen kommune

Kulturminneplanen: Bli med på digitalt høringsmøte for din bydel

Ny kulturminneplan er på høring. Fra 13. april arrangerer vi digitale høringsmøter bydel for bydel. Møtene er åpne for alle. Se når det er møte for din bydel.

Se video:

Du kan stille spørsmål

I høringsmøtene presenterer vi  planene for din bydel, og du får informasjon om hvordan du får gitt innspill. Du kan stille spørsmål via chat under møtet.

Slik kan du delta i møtene

Du trenger ikke melde deg på for å delta i møtet. Bli med på ønsket møte ved å klikke på lenken som viser dato og klokkeslett under. Vi gjennomfører høringsmøter som direktesendte webinar etter følgende oppsett: 

Hva er er en kulturminneplan?

Kulturminneplanen er tredelt: (1) Den beskriver kommunens kulturminnepolitikk, (2) den gir kunnskap om kulturlandskap, bygg og områder i Bergen, og (3) den har en handlingsdel som setter konkrete mål for tiltak for å bevare byens identitet i sentrum og bydeler. Det er del 2 og 3, som nå er på høring og du kan gi innspill til. Altså: kunnskapsdelen og mål og tiltak for perioden 2021-2025. 

Les mer om planen og last ned plandokumentene
Les mer om byens kulturminner gjennom kartfortelling her
Her finner du handlingsdelen og konkrete tiltak
Se planer bydel for bydel

Slik kan du gi innspill til planen

Direkte innspill sendes inn via skjema her på nettsidene våre.

Her gir du høringsinnspill til Kulturminneplanen
Frist for å gi innspill er 23. april.