Gå tilbake til:
Du er her:
Forside_utsnitt
Utsnitt av forsiden til kulturminneplanen

"Identitet med særpreg" – Kulturminneplan for Bergen 2021-2025

«Identitet med særpreg» er en tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Byrådet legger forslaget til planens beskrivende del (2) og handlingsdelen (3) ut til offentlig høring.

Kulturminneplanens del 1, Kulturminnestrategi for Bergen, ble vedtatt i Bystyret i juni 2019. Nå kan du gi innspill til Kulturminneplanens del 2, som gir oversikt over kulturminner og kulturmiljø (tematisk og områdevis), og handlingsdelen (del 3)  som følger opp med konkrete tiltak for bevaring av disse.

Om planforslaget

Bergens synlige og omfattende historie stiller høye krav til forvaltning og vern av Bergens kulturminner- og kulturmiljø. Vern av kulturmiljøet er en viktig forutsetning for den videre utviklingen av Bergen. Gjennom bevaring og videreutvikling av historisk særpreg og egenart oppnår vi kvalitet i en helhetlig, bærekraftig og miljøvennlig byutvikling.

For å sikre en god og kunnskapsbasert kulturmiljøforvaltning, er det viktig med et felles kunnskapsgrunnlag, med en helhetlig tematisk oversikt over kommunens kulturminner- og kulturmiljøer, og kunnskap om hvordan de kan forvaltes.

Digitale innsynsløsninger og kart

Til planforslaget hører også en digital kartløsning (Kulturmiljøkart). Her ligger også historisk kartmateriale digitalisert. For å øke brukervennligheten og gjøre informasjonen mer tilgjengelig, er det i tillegg utviklet en digital kartfortelling.

Her kan du se plandokumentet (del 2 og 3 - 22,5 MByte)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om Kulturminneplanen

Her kan du gi innspill til Kulturminneplanen