Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturmiljø i bydelene

Kulturmiljø i bydelene

I kulturminneplanens kunnskapsdel gis en oversikt over kulturminner i Bergen: En tematisk inndelt redegjørelse om kulturminner og en redegjørelse for kulturmiljøer og bebyggelseshistorie i bydelene.

Arna bydel

Frem til 1964 var Arna en del av Haus. Etter dette var Arna egen kommune til området ble innlemmet som den østlige bydelen i Bergen kommune i 1972 samtidig med Fana, Laksevåg og Åsane.

Arna - føringer for videre utvikling

Formålet med områdekapittelet er å kartlegge de verdifulle kulturminneverdiene i bydelen og gi føringer for videre utvikling for å ivareta disse. Føringene er forankret i vedtatt Kulturminnestrategi.

Bergenhus bydel

Bydelen Bergenhus i stor grad det som var Bergen by før byutvidelsen i 1915, og har stående bygninger fra helt tilbake til omkring 1130. Fra omkring 1070 til 1830 var Bergen Norges største by.

Bergenhus - føringer for videre utvikling

Formålet med områdekapittelet er å kartlegge de verdifulle kulturminneverdiene i bydelen og gi føringer for videre utvikling for å ivareta disse. Føringene er forankret i vedtatt Kulturminnestrategi.

Fana og Ytrebygda

I dette kapittelet behandles bydelene Fana og Ytrebygda under ett og omtales ofte som Fana. Fana utgjør hele den sørvestlige delen av Bergenshalvøyen og var en av Hordalands største jordbrukskommuner.

Fana og Ytrebygda – føringer for videre utvikling

Formålet med områdekapittelet er å kartlegge de verdifulle kulturminneverdiene i bydelen og gi føringer for videre utvikling for å ivareta disse. Føringene er forankret i vedtatt Kulturminnestrategi.

Fyllingsdalen bydel

Fyllingsdalen hørte tidligere til Fana kommune, og ble innlemmet i Bergen kommune i 1955. Innlemmelsen var blant annet motivert av behov for byggeland i Bergen. Bydelen ble utbygget fra 1960-tallet.

Fyllingsdalen - føringer for videre utvikling

Formålet med områdekapittelet er å kartlegge de verdifulle kulturminneverdiene i bydelen og gi føringer for videre utvikling for å ivareta disse. Føringene er forankret i vedtatt Kulturminnestrategi.

Laksevåg bydel

Laksevåg bydel utgjør den vestlige delen av Bergenshalvøyen. Fra 1741 var Laksevåg en del av Askøy herred, men ble i 1875 skilt ut som eget sokn med kirke og som selvstendig herred fra 1918 til 1972.