Gå tilbake til:
Du er her:

Arna bydel

Frem til 1964 var Arna en del av Haus. Etter dette var Arna egen kommune til området ble innlemmet som den østlige bydelen i Bergen kommune i 1972 samtidig med Fana, Laksevåg og Åsane.

Flyfoto_1936
Flyfoto fra 1936 av Indre Arna og Arnadalen sørover med de store fjellpartiene i øst og vest. Arna har utviklet seg fra å være del av Haus formannskapsdistrikt fra 1837 med drøyt 4.000 innbyggere, til å bli del av Bergen by i 1972 og det er i dag en bydel med nesten 12.000 innbyggere
Bilde: UiB/Marcus ubb-w-sh-006286_md

Kulturmiljøene i dagens Arna bydel gjenspeiler kulturhistoriske sammenhenger i hovedsak knyttet til gårdsdrift og kulturlandskap før, under og etter utskiftingene på 1800-tallet, etter tidlig jernbaneutbygging i Bergensområdet, og industrialisering fra midten av 1800-tallet.

I de opprinnelige jordbruksområdene består kulturminneverdiene i at det i Arna er bevart flere helhetlige kulturmiljøer og kulturlandskap som bade viser ulike hustyper på gårdene, tunstrukturer og hvordan gardsdriften har utnyttet omkringliggende areal.

Ytre Arna som sted og bygningsmiljø er et meget godt bevart helhetlig industrimiljø fra tekstilindustrien – i sin tid den viktigste industrigrenen i Bergen. Her finner man tydelige bygningsmessige avtrykk av den sosiale oppbygningen av et industrielt totalmiljø, og flere faser i industriarkitektur, boligarkitektur, planhistorie og vassdragsteknologi.

Her finner du kapittelet om Arna bydel i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 22,5 MByte)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturminneplanen