Gå tilbake til:
Du er her:

Tema i kulturminneplanen

Kulturminner – tematisk redegjørelse og områdevis beskrivelse

I kulturminneplanens kunnskapsdel gis en oversikt over kulturminner i Bergen: En tematisk inndelt redegjørelse for kulturminner og en redegjørelse for kulturmiljøer og bebyggelseshistorie i bydelene.

Førhistorisk tid

Her presenteres landskap og spor av menneskelig aktivitet i Bergen før rundt år 1000.

Middelalder

Bergen var i høymiddelalderen maktsenteret i Norgesveldet og en tid Nordens største by.

Verdensarv

Innskrivingen av Bryggen på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv går tilbake til 1979 og er en av de første innskrivingene på verdensarvlisten.

Havnebyen

Vågen er en skjermet havn velegnet for befestning. Transporten mellom Bergen og omverdenen var i hovedsak sjøveis frem til 2.verdenskrig, og havneanleggene har vært avgjørende for bydannelsen.

Ferdsel

Bevarte spor etter ferdsel som stier, postveier, bygdeveier og jernbaner bidrar til forståelsen av byens historie.

Gårdsbebyggelse

Landbruksbebyggelsen i Bergen er under sterkt press i likhet med jordbruksdriften generelt.

Urban trehusbebyggelse

Smitt og smau, gavler og tak med svai – Bergen er rik på eldre, delvis selvgrodd trehusbebyggelse.

Murgårdsbebyggelse

Murgårdene i Bergen har fått lite oppmerksomhet som verneverdig bebyggelse i konkurranse med den unike urbane trehusbebyggelsen.

Hageby

Hagebykonseptet fikk stor betydning for byplanleggingen i Bergen de første tiårene av 1900-tallet.