Gå tilbake til:
Du er her:

Kirker

Bergens rike kirkearkitektur strekker seg tilbake til kristendommen ble innført på 1000-tallet, og byen har fire kirkebygg og én kirkeruin fra middelalderen, i tillegg til en rekke listeførte kirker.

Fana kirke
Fana kirke er antagelig fra ca år 1150, og er en av våre eldste middelalderbygninger. Kirken har fått tilbygninger og blitt restaurert i flere perioder. Den seneste store ombyggingen ble ledet av arkitekt Frederik Konow Lund.
 

Kirken og statsmakten har helt siden grunnleggingen av Bergen vært sterkt knyttet sammen, som gjensidig forutsetning for stabile forhold med et fredelig og ordnet samfunn.

Kristkirken fra slutten av 1000-tallet er den første kirken i Bergen vi kjenner til, og byggingen antas å ha vært et ledd i en plan om å flytte kongsgården til Holmen fra Alrekstad og bispesetet fra Selje. Rester fra Kristkirken er markert og kan ses som del av parkanlegget på Bergenhus festning.

I tillegg til Fana kirke, er tre av middelalderkirkene i bykjernen; Mariakirken, Domkirken og Korskirken, fremdeles godt bevarte og i bruk, selv om ingen av dem har vært uberørte av branner og krigsødeleggelser. Dessuten er korkapell og tårnfot til middelalderkirken ved Nonneseter kloster bevart. Selve kirkeskipet ble revet i 1529 da Lungegården ble reist. Gjennom århundrene er flere kirker kommet til i sin tids språkdrakt helt frem til vår egen tids moderne kirker som Slettebakken, Søreide, Landås, Bønes og Fyllingsdalen.

Her finner du kapittelet om kirker i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 22,5 MByte)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturminneplanen