Gå tilbake til:
Du er her:
Håsteinarparken
​ Gamle Laksevåg – Håsteinarparken​

Kulturminner – tematisk redegjørelse og områdevis beskrivelse

I kulturminneplanens kunnskapsdel gis en oversikt over kulturminner i Bergen: En tematisk inndelt redegjørelse for kulturminner og en redegjørelse for kulturmiljøer og bebyggelseshistorie i bydelene.

Denne inndelingen er gjort for å tydeliggjøre de kulturhistoriske sammenhenger kulturminnene står i, og dermed gi grunnlag for vurderinger av verneverdi og tålegrense. Etter redegjørelsen av kulturminner og kulturmiljøer i områdedelen, følger anbefalinger og føringer som er spesifikke for utfordringene innenfor de enkelte temaer og områder. Oversiktene kan brukes i planarbeid, byggesaker og stedsanalyser. Temadelen presenterer overordnete kulturminnekategorier, og knytter dem til hovedlinjer i Bergens historiske utvikling. I temakapitlene omtales bevarte materielle spor og vi peker på hvordan de har kommet til og hvilke utviklingstrekk de representerer. Beskrivelsen av materielle spor er ikke uttømmende for temaene, det er lagt vekt på kulturminner som er typiske for temaene og som kan være

Her finner du innledningskapittelet til temadelen og bydelsbeskrivelsene i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 22,5 MByte)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturminneplanen