Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturmiljøer på Nymark og Finnbergåsen

Områdene ved Nymark og Finnbergåsen består av særegne boligområder fra 1920-tallet hvor ideene om hagebyen og selvbyggeriet står sentralt.

Veier som Johan Sverdrups vei, Nansens vei, St. Olavs vei, Falsens vei, Inndalsveien, og Finnbergåsen representerer flere ulike bygningstypologier, men bindes sammen ved blant annet hagebyens trekk. Med hageby menes bebyggelsesstruktur hovedsakelig formet av eneboliger i rekke med små forhager. Selvbyggerordningen innebar i hovedsak at beboeren selv gjorde innredningsarbeidet.

Finnbergåsen, Inndalsveien og Falsens vei er boligområder som ble utbygget på 1920- og 30-tallet med arkitekter som Jon Knudsen og Paul Lambach som sentrale skikkelser. Boligkompleksene i området er bygget ut etter den tidens rådende ideal som i stor grad var preget av hagebyer. Stilistisk er området nyklassisistisk, med noen unntak som viser den begynnende funksjonalismen i Bergen. Til historien om boligmiljøet her hører det til at Leaparkens eier, Erik Grant Lea, fikk Olai Schumann Olsen til å danne en reguleringsplan hvor nettopp hagebyen var det grunnleggende konsept.

St. Olavs vei og Roald Amundsens vei er det største småhusområdet i Bergen fra 1920-årene og et (også i nasjonal sammenheng) fremstående og særpreget eksempel på tidens hagebybebyggelse. Dette boligområdet ble tegnet av arkitekten Leif Grung, som også står bak kjente bygg i Bergen som Kalmarhuset og Blaauwgården.

Nansens vei representerer en norsk fortolkning av de utenlandske ideene om egne-hjem og hagebybebyggelse. Det er et enhetlig boligområde med firemannsboliger som er svært karakteristisk for 1920-tallets boligplanlegging. Flere av husene er tegnet av den samme arkitekt Olai Schumann Olsen som sto bak reguleringsplanen i Finnbergåsen.

Johan Sverdrups vei er et tidstypisk boligområde fra rundt 1920 inspirert av egne-hjem og hagebyideen. Området er det første småhusområdet som ble bygd av Bergen kommune, og forteller om slik om en epoke i den sosiale boligbyggingens historie. Arkitekt Jens Bull, sønn av den kjente Schak-Bull, tegnet flere av husene i Johan Sverdrups vei.

Se også Bergen byarkiv sine sider om henholdsvis arkitekt Leif Grung som blant annet sto bak selvbyggerkolonien på Nymark, og «Havebyen» Finnbergåsen.

(Deler av teksten er redigerte utdrag fra registreringsrapporten "Landås bydel: Verneverdige bygninger og bygningsmiljøer")

Videre på internett