Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminneplanen

"Identitet med særpreg" – Kulturminneplan for Bergen 2021-2025

«Identitet med særpreg» er en tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Byrådet legger forslaget til planens beskrivende del (2) og handlingsdelen (3) ut til offentlig høring.

Kulturminneplan for Bergen del 2 og 3 har vært på høring

Kulturminneplanen for Bergen del 2 og 3 er nå til politisk behandling. Del 2 er en kunnskapsdel del 3 en handlingsdel. Planen var på høring frem til 23.april 2021.