Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminnegrunnlag: Kommunedelplan Fjellsiden sør

Kulturminnegrunnlaget viser den tidlige utbyggingen av området med fjellgårder, tidlig urban bebyggelse, lyststeder og senere utbygging av Kalfaret med villaanlegg med hus og hage.

Her finnes også gode eksempler på sosial boligbygging og samordnede utbyggingsprosjekter fra mellom- og etterkrigstiden.

I planområdet finnes i dag veifar som skriver seg tilbake til middelalderen og den tidligere kongsgården Alrekstad. Området omkring den tidligere kongsgården blir markert som fredningsverdig og er foreslått sikret etter lov om Kulturminner.

Rapporten ble laget som et kulturminnegrunnlag for Kommunedelplan Fjellsiden sør i 1998. 

Vedlegg