Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminnegrunnlag: Kommunedelplan for Store Lungegårdsvann

Området rundt Store Lungegårdsvann karakteriseres av vannet som samlende element med ulike typer strukturer rundt. Noen av disse fungerer som samlende for området, men området er preget av ulikheter.

ja
Forside
 

I området gikk i sin tid grensen for byens jurisdiksjon, og også grensen mellom Bergen by og Årstad herred. De ulike rammene for utvikling innenfor et relativt lite område kan fremdeles leses i bygningsstrukturen, og også områdets historiske ferdselsårer kan fremdeles leses i dagens gatenett.

Kulturminnegrunnlaget ble utarbeidet i forbindelse med Kommunedelplan for Store Lungegårdsvann i 2002. 

Vedlegg