Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen får nøkkelrolle i forskningssamarbeid på Vestlandet

Bergen og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest får status som pilot for Regionalt samarbeidsorgan for forskning innen helse- og omsorgstjenester.

Nylig ble det klart at Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest mottar 1,25 millioner kroner av KS til et toårig pilotprosjekt som skal prøve ut en modell for regionalt samarbeidsorgan for forskning i kommunene. Pilotprosjektet som Kunnskapskommunen skal lede, vil omfatte hele helseregion Vest, altså nye Vestland fylke og Rogaland. KS vil samtidig jobbe videre med etablering av piloter også i de andre helseregionene.

Prisutdeling på Kunnskapskommunekonferansen
SKJER MYE: Det skjer mye god kunnskapsutvikling i bergensregionen. Her er det Brynjulf Stige som tar imot forsknings- og innovasjonsprisen under Kunnskapskommunekonferansen 2019 for arbeidet som Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (Gamut) og kunnskapsklyngen Polyfon holder på med. Byråd Beate Husa delte ut prisen.
Bilde: Endre Hovland

Stolt byråd

Helsebyråd Beate Husa har ivret for at Bergen, med sine gode erfaringer fra arbeidet i Kunnskapskommunen, skal være vertskommune, noe som ble fremmet og vedtatt av byrådet i sommer.

- Satsingen på forskning er viktig for tjenestene vi gir innbyggerne våre. Vi trenger kunnskap for å være sikre på at vi gir tjenester som faktisk virker. Vi i bergensregionen er stolte over å lede an i dette viktige arbeidet, og ser frem til å fortsette arbeidet med å bygge gode samarbeidsstrukturer og verktøy for å styrke kompetansen i kommunenes kunnskapsarbeid, sier Husa.

Hun understreker samtidig at samarbeidsorganet skal ha god geografisk spredning med representasjon fra kommuner og FoU-institusjoner i hele regionen.

KS er med

I vår kom sluttrapporten fra Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), som har hatt som mandat å legge frem en struktur for forskning i kommunale helse- og omsorgstjenester – som skal realisere et kunnskapsløft i kommunene. I modellen foreslås ett nasjonalt og fire regionale samarbeidsorganer, og satsingen på regionale samarbeidsorganer er en direkte oppfølging av dette. I tillegg anbefales det at kommunene organiserer seg i klynger, som Kunnskapskommunen, for å mer ut av kunnskapsarbeidet i hver enkelt kommune. KS har påtatt seg rollen som pådriver i oppfølgingen av KSFs anbefalinger.

KS ser også frem til å prøve ut modellen og høste erfaringer.

- Vi ser initiativet fra Bergen som prisverdig, og tror at samarbeidet i Kunnskapskommunen vil være et godt utgangspunkt for å gjøre erfaringer og utvikle en mulig modell for et nasjonalt kunnskapsløft, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Hun legger til at KS vil være med på å engasjere kommunene på Vestlandet.

Alrek blir møtepunkt

I pilotperioden vil samlinger i det regionale samarbeidsorganet legges til Alrek helseklynge.

- Alrek helseklynge, med sine visjoner for forskning i primærhelsetjenestene og innovative helse- og omsorgsløsninger, vil etter vår vurdering være en meget godt egnet arena for aktivitetene i et fremtidig samarbeidsorgan og en god base for piloten, sier kommunaldirektør og leder av Kunnskapskommunens styringsgruppe, Kjell Wolff.

Lokalene i Alrek vil være innflytningsklare i august 2020. Her kan du lese mer om Bergen kommune sine planer for bruk av bygget.

Pilot for kunnskapsoppsummeringer

I KS sitt vedtak ligger det også at den pågående Pilot for kunnskapsoppsummeringer i kommunene, videreføres, og kan inngå som del av aktivitetene i samarbeidsorganet. Prosjektet med kunnskapsoppsummeringer har hatt gode resultater, og vil i 2020 invitere inn samtlige 85 kommuner på Vestlandet.

- Vi ser dette prosjektet som en effektiv måte å gi kommunene tilgang på forskningsresultater om er relevante, oppdaterte og kvalitetssikrede, sier Kristin Weidemann Wieland, direktør for Forskning, innovasjon og digitalisering i KS og medlem av Kunnskapskommunens styringsgruppe.

Bergen kommune/ Kunnskapskommunen har denne uken også levert en søknad til Forskningsrådets program, HELSEVEL – Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester, for å styrke kapasitet og langsiktig finansiering for prosjektet.