Gå tilbake til:
Du er her:
Trond Markestad og Grethe Almenning
STOLTE PRISVINNERE: – Denne prisen skal brukes til å få innført Helseprofil 0-20 som nasjonal standard, sa prisvinnerne Trond Markestad og Grethe Almenning. Foto: Asle Bentzen

Fikk pris for unikt helseprosjekt

Trond Markestad og Grethe Almenning fikk Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris for prosjektet "Helseprofil 0-20".

Helseprofil 0-20 er en helseundersøkelse som er blitt en fast del av rutinekontrollene for barn og ungdom i helsestasjonene i Bergen kommune, og etter hvert i mange andre kommuner.

Opplysningene er samlet systematisk og strukturert i elektroniske pasientjournaler. Informasjonen gir oversikt over barns samlede helsetilstand. Gjennom Helseprofil 0-20 kan forskere hente ut informasjon om sammenhenger mellom de ulike faktorer som påvirker barns helse.

“Helseprofil 0-20 utgjør et svært viktig kunnskapsgrunnlag for kommunen, for å kunne innrette tjenester og tiltak, slik at man oppnår en best mulig helsegevinst og livskvalitet for innbyggerne“, heter det i juryens begrunnelse.

Strukturerte helseopplysninger

Barnelege og UiB-professor Trond Markestad tok initiativ til Helseprofil 0-20 allerede i 2005. Året etter kom Grethe Almenning med. Hun var helsesøster og systemkoordinator for HsPro i Bergen kommune, og ble gjennom en prosjektstilling engasjert i utviklingen av Helseprofil 0-20.

– Jeg så tidlig nytten i en mer strukturert registrering av helseopplysninger i journalen. Tanken var at journalføringen skulle bli mer standardisert, og at vi fra kommunen sin side skulle kunne bruke data til kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling og til helseovervåking, sier Almenning.

Oversikt over barnehelse i kommunen

Trond Markestad var barnelege ved Barneklinikken på Haukeland i flere år, før han flyttet hjem til Vestre Toten og ble kommuneoverlege. Da oppdaget han et behov for en forbedring av journalsystemet. Han ville ha en mer systematisk registrering av opplysninger om barn og unges helse, helsetilbud og sosiale forhold i helsestasjoner.

– En slik registrering er en forutsetning for at vi kan holde oversikt over barnas helse i en kommune, sier han.

Sammen med klinikksjefen på Barneklinikken sendte han en henvendelse til Bergen kommune.

– Vi ble da invitert til et møte med daværende leder for helseetaten, Ingvar Tveit, daværende kommuneoverlege Harald Aasen og andre fra helseetaten. Siden den gang har vi hatt et kontinuerlig og fruktbart samarbeid der Etat for helsetjenester i Bergen kommune raskt tok styring av prosjektet, sier Markestad.

Da Bergen kommune og samarbeidspartnere tente på ideen, var veien tilbake til Bergen og Haukeland universitetssykehus kort.

– Entusiasmen forslaget ble møtte med i Bergen kommune, var en viktig motivasjon for å komme tilbake til Haukeland i deltidsstilling. Omtrent alle barna i Norge følges regelmessig og systematisk ved helsestasjonene. Det har de gjort i omtrent 100 år, men vi har lite faktabasert kunnskap om hva som påvirker barnas helse og om hvordan vi kan forebygge helseproblemer. Oppslutningen om helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Norge gir en, internasjonalt sett, unik mulighet til raskt å få avgjørende kunnskap om barns helse, sier han.

Samarbeidsprosjekt

Helseprofil 0-20 er utviklet av en arbeidsgruppe med representanter fra Bergen kommune, Barneklinikken, Universitetet i Bergen, Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet, Høgskolen i Bergen og i perioder også andre institusjoner.

– Professor Lorentz Irgens ved Medisinsk fødselsregister og Institutt for global helse og samfunnsmedisin har hatt en særlig viktig rolle i å knytte prosjektet opp mot forskning, understreker Markestad.

Både han og Grethe Almenning skryter av samarbeidsånden som har preget prosjektet.

– Jeg vil fremheve velviljen i kommunen. Dette har vært en god prosess helt fra beslutningen om å bevilge penger til prosjektet, til superbrukerne som stilte opp som kursholdere for sine egne helsestasjoner, sier Grethe Almenning.

– Trond Markestad og (lege og forsker) Lorentz Irgens var mye av årsaken til at jeg valgte å gå inn i dette prosjektet. Jeg visste lite, men litt om dem, og tenkte at muligheten til å jobbe med slike ressurser var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Samarbeidet var veldig godt og hadde driv hele veien - det stoppet aldri opp! sier hun.

Honnør til Bergen kommune

Markestad beskriver samarbeidet som forbilledlig.

– Jeg vil særlig gi honnør til Bergen kommune som så behovet og som bidro med så mye økonomiske og personellmessige ressurser. Jeg vil også berømme alle samarbeidspartnerne i kommunen og forskningsinstitusjonene som har bidratt med kreativitet og entusiasme, sier Trond Markestad.

– Den positive holdningen fra dem som jobber i tjenesten har vært særlig inspirerende og viktig. For helsesøstre og leger er det krevende å endre arbeidsmåter, og for en så stor organisasjon er det særlig krevende å lose endringen gjennom. Grethe Almenning har i alle disse årene vært helt sentral i denne prosessen. Hun en kunnskapsrik, tålmodig og diplomatisk.

 

Dette er Helseprofil 0-20

Helseprofil 0-20 er skjema for strukturert registrering av helseinformasjon i journalsystemet HsPro. Dette er utviklet i Bergen.

Helsesøstrene og legene knyttet til helsestasjonstjenesten bruker systemet. Etat for barn og familie bruker data fra Helseprofil 0-20 til styringsdata, og Etat for helsetjenester har hentet ut og publisert oversikt over helsetilstanden til barn i Bergen (2014).

Forskere og helsepersonell kan i anonymisert form koble opplysningene fra journalene til andre helseregistre, slik som Medisinsk fødselsregister, og på den måten lære mer om hvordan foreldres helse og samfunnsforhold påvirker barns helse.

I dette forskningsarbeidet samarbeider Bergen kommune med forskningsinstitusjonene, til nå med Folkehelseinstituttet/Medisinsk fødselsregister, Universitetet i Bergen, Helse Bergen og Høgskolen i Bergen.

 

Se også: