Gå tilbake til:
Du er her:

Resultater fra pilot for kunnskapsoppsummeringer

Resultatene fra første behandlingsrunde i pilot for kunnskapsoppsummeringer er nå klare. Med hele 66 stilte forslag vitner pilotprosjektet om at det treffer et stort behov i kommunene.

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest samarbeider i 2019 med Folkehelseinstituttet om et pilotprosjekt, hvor kommunene kan stille forslag til kunnskapsoppsummeringer på relevante tema eller tiltak innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester. Folkehelseinstituttet utfører og leverer kunnskapsoppsummeringene.

Via prosjektets nettside er det åpnet for at alle som jobber i de 11 kunnskapskommunene kan stille forslag i et nettskjema, og dette holdes også åpent for nye forslag som vil behandles til høsten.

Resultater fra pilot for kunnskapsoppsummeringer bilde
Her er utvalget som behandlet forslagene
Bilde: Lars Bergesen

Søknadsbehandlingen

I det første mottaket av av forslag for våren 2019 kom det inn hele 66 forslag. Med en såpass stor mengde forslag ble bestillerutvalget, som behandlet forslagene, tvunget til å gjøre noen prioriteringsvalg. Forslagene ble derfor delt inn i tre grupper:

  • Forslag med en klar problemstilling
  • Forslag som krever avklaring mht. problemstilling
  • Forslag som er vanskelig å operasjonalisere, eller besvare med forskning

Skjema for å melde inn forslag er laget for å bryte ned spørsmålsstillingen til et forskningsspørsmål. Med den store mengden av forslag ble det besluttet at forslag som gikk direkte på effekter av tiltak ble prioritert i denne runden.

Bestillerutvalget besluttet også å slå sammen enkelte forslag og endre innretning på forslag – både for å øke verdiskapningen og for å avgrense.

Resultater

Tre forslag innstilt og vedtatt av styringsgruppen:

1. Velferdsteknologi. Kunnskapsoppsummeringen vil se spesielt på trygghets- og sensorteknologi, og å måle gevinster sett opp mot ordinære hjemmetjenester.

2. Sårbehandling. Det vil lages en omtale av oppsummert forskning på ulike metoder for behandling og tilheling av kroniske sår.

3. Miljøterapeutiske tiltak på uro/agitasjon hos pasienter med demens. Det vil lages en omtale av oppsummert forskning på miljøterapeutiske behandlingsformer – musikkterapi, sansehager og lysterapi.

Øvrige ressurser

Det var svært mange gode forslag på mange gode og viktige emner, og vi skulle gjerne ønske at vi hadde kapasitet til å utføre flere omtaler og oppsummeringer. For de forslagene som ikke nådde opp, håper vi at noen av ressursene som nå er samlet på prosjektsiden kan hjelpe med å besvare forslaget.

For eksempel, på nettjenesten Helsebibliotekets søketjeneste, kan du få hjelp til finne oppsummert forskning. Kanskje finnes det allerede en oppsummering som besvarer det du lurer på? Tjenesten er gratis å bruke for ansatte i helsetjenesten.

For 17 av forslagene ble det også gjort preliminære søk etter forskningslitteratur. Vi har her publisert resultatene av disse søkene, som du finner som pdf'er på denne siden. Her vises det til både enkeltartikler og eksisterende kunnskapsoppsummeringer.

En annen positiv effekt av prosjektet er at disse 66 forslagene kan si oss noe om hvilke kunnskapsbehov som finnes i kommunene. Dette kan i sin tur være bakgrunn for videre dialog med forskningsmiljøene, og gi muligheter for ny forskning på noen av disse områdene.

Husk at nettskjemaet fortsatt er åpent for forslag som vil behandles til høsten. Ny frist for å sende inn forslag i runde 2 i 2019 vil annonseres på prosjektnettsiden.

 

Litteratursøk våren 2019