Gå tilbake til:
Du er her:
Bøker

Tilgang til faglitteratur for kommuneansatte

Visste du at du som ansatt i kommunen har tilgang til universitets- og høyskolebibliotekene?

Det du må gjøre, er å stille opp i en av universitetet og høyskolene sine mange filialer i Bergen. Gjør du det, kan du søke etter og laste ned artikler og prosedyrer til en minnepinne. Du kan også få hjelp av bibliotekar til hvordan du søker eller til å skrive ut faglitteratur.

Kunnskap for bedre tjenester

Det er ansatte fra etatene i Byrådsavdeling for helse og omsorg som har etterspurt faglitteratur og oppdaterte forskningsbaserte prosedyrer. De ønsker lett tilgang til den nyeste kunnskapen for å tilby kunnskapsbaserte tjenester til innbyggerne.

Monica Wammen Nortvedt er tidligere dekan ved Høgskulen på Vestlandet, og jobber nå som leder for øyeblikkelig hjelp ved Etat for helsetjenester. Nortvedt er også FoU-kontakt for etaten. Hun mener det er viktig å oppdatere seg på den forskningen som kommer innenfor det feltet en jobber:

- For å kunne jobbe kunnskapsbasert må man ha tilgang til oppsummert forskning. Vi bør jo vite om de tiltakene vi setter i verk, virker.

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest har undersøkt mulighetene for å inngå en avtale med Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) om tilgang til deres biblioteker, inkludert elektroniske ressurser. Så langt er tilbakemeldingen at det er vanskelig for universitet og høyskoler å gi våre ansatte tilgang til elektroniske ressurser utenfor filialene. Dette vil kreve at de forhandler på vegene av kommunene som egne juridiske enheter, og dette er vanskelig i dagens leverandørmarked. De fleste leverandører av faglitteratur tillater likevel tilgang til dem som møter opp fysisk på biblioteket.

Tungvint måte å få tilgang til faglitteratur

Ansatte med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis har meldt at det er tungvint å bruke den metoden som de har lært, når de ikke har enkel tilgang til oppdatert kunnskap. Så snart de var uteksaminert fra høyskolen, mistet de tilgangen fra egne PC-er. Dette erfarte også Nortvedt når hun gikk fra høyskolen til kommunen:

- Når jeg startet i Bergen kommune ble jeg veldig overasket over hvor lite forskningslitteratur jeg hadde tilgjengelig. Fra Høgskulen på Vestlandet var jeg vant til å kunne laste ned det jeg måtte trenge fra min egen PC.

Tilgangen er også viktig for å kunne veilede praksisstudenter på en god måte. Studentene har ofte lært nye prosedyrer som ikke veilederne nødvendigvis er oppdaterte på.

For ansatte i Bergen kommune kan det være aktuelt å møte opp på bibliotekene, men for våre nabokommuner blir det ekstra tungvint.

- Det er veldig fint at vi har tilgang til bibliotekene gjennom å oppsøke filialene, men det er mye mer tidkrevende enn å søke direkte i de digitale databasene. Særlig for omegnskommunene i samarbeidet, sier rådgiver i Kunnskapskommunen Lars Bergesen.

Åpen tilgang

I tråd med økende krav fra forskingsfinansierende institusjoner, slik som Forskningsrådet og Det europeiske forskningsrådet, blir mer og mer faglitteratur åpnet tilgjengelig. Det kan likevel være utfordrende å navigere for å finne relevant litteratur. Det finnes flere nyttige applikasjoner, og en av disse er http://unpaywall.org.

Helsebiblioteket er et annet alternativ for elektronisk tilgang til faglitteratur for mange faggrupper i kommunen, men ikke alle. I følge deres nettside, www.helsebiblioteket.no gis det gratis tilgang til fagprosedyrer fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell. Mange kunnskapsressurser på Helsebiblioteket.no har nasjonal tilgang. Dette betyr at alle som befinner seg i Norge får automatisk tilgang, uten innlogging. Noen kunnskapsressurser har kun innloggede brukere tilgang til, enten gjennom institusjonens IP-adresse eller ved å være innlogget som personlig bruker.

Bøker
 
null