Gå tilbake til:
Du er her:
Nærdemokratiutvalg
NÆRDEMOKRATI: Fredag fikk byrådsleder Harald Schjelderup overlevert rapporten fra utvalgsleder Anne Lise Fimreite.
Bilde: Andrew Buller

Fikk innspill til demokratireform i Bergen

Hvordan kan byens innbyggere i større grad påvirke politiske beslutninger? Her er Fimreite-utvalget sine innspill til en lokaldemokratireform i Bergen.

Rapporten "Byen og nærdemokratiet" er laget på bestilling fra byrådet, i tråd med ambisjonen i byrådets politiske plattform 2015-2019 om å jobbe for en lokaldemokratireform.

Last ned rapport:

Ønsker lokale utvalg

For å åpne for nye muligheter og innspill, ble det i oktober utnevnt et bredt sammensatt utvalg ledet av professor i organisasjonsvitenskap Anne Lise Fimreite. De har nå analysert den aktuelle situasjonen for lokaldemokratiet og sett på mulige løsninger for lokale politiske utvalg i Bergen.

Hensikten skal være å gi innbyggerne større anledning til å påvirke politiske beslutninger i saker som angår deres hverdag.

- Åpen og inkluderende by

Fredag 7. april fikk byrådsleder Harald Schjelderup overlevert rapporten.

- Jeg gleder meg til å lese! Bergen skal være en åpen og inkluderende by, hvor alle stemmer blir hørt. Vi må hele tiden lete etter demokratiske ordninger som øker deltakelsen og styrker tilliten til folkestyret vårt, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Byborgerpanel

Rapporten foreslår blant annet et utvalg for hver bydel som er satt sammen av bystyrepolitikere og folk fra lag og organisasjoner i bydelene. Et annet forslag er å opprette et byborgerpanel som representerer et tverrsnitt av befolkningen, og som skal kunne gi innspill til politiske saker. Rapporten påpeker også store variasjoner i politisk deltagelse blant innbyggerne.

Byrådet skal nå gå igjennom innspillene. Så vil byrådet legge frem en sak for bystyret der de foreslår videre fremdrift for arbeidet.