Gå tilbake til:
Du er her:
Trehusbebyggelse i Bergen
Byborgerpanelet er et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Bergen kommune og Universitetet i Bergen.
Bilde: Siv Kristin Eikås Hovland

Inviterer innbyggere til byborgerpanel

I 2018 mottok 130 innbyggere i Bergen kommune invitasjon til å delta i Bergen byborgerpanel.

Innbyggerne som takker ja til invitasjonen får mulighet til å si sin mening om lokaldemokratiet og gi tilbakemeldinger til politikerne om hvordan Bergen skal styres politisk.

Dette innebærer det å delta i byborgerpanelet

Deltakerne i byborgerpanelet vil være med på et gruppemøte i april sammen med andre deltakere. På møtet legges det frem aktuelle modeller for hvordan kommunen kan organisere seg politisk. Blant annet skal disse spørsmålene diskuteres: Skal det være bydelsutvalg i Bergen? Skal det være direktevalg på politiske kandidater?

Møtet vil foregå slik:

  1. Deltakerne får presentert ulike modeller for hvordan kommunen kan organisere seg politisk
  2. Deltakerne gir sine umiddelbare synspunkter på hvilken modell de foretrekker
  3. Deltakerne går sammen i mindre grupper og diskuterer modellene
  4. Deltakerne svarer på en spørreundersøkelse som handler om lokaldemokratiet i Bergen

Resultatene blir videreformidlet til politikerne i Bergen, som tar innspillet med i sin politiske behandling av lokaldemokratiet i Bergen.

Bakgrunnen for byborgerpanelet

I følge vedtak som ble gjort i Bergen bystyre i 2017 (vedtak 231/17) skal det prøves ut en ordning med et byborgerpanel, som baserer seg på rapporten "Byen og nærdemokratiet" som ble lagt frem våren 2017 for bystyret.

Byborgerpanelet er et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Bergen kommune og Universitetet i Bergen.