Gå tilbake til:
Du er her:

Lokaldemokratireform i Bergen kommune

Byrådet og Bergen bystyre ønsker en lokaldemokratireform, og forberedelsene skal gjennomføres i løpet av denne valgperioden. Målet med reformen er økt demokrati og mer tverrfaglighet.

Lokaldemokratireform i Bergen kommune bilde
 
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Byrådet og Bergen bystyre har startet arbeid med en lokaldemokratireform. Målet med reformen er økt demokrati og mer tverrfaglighet.

På den ene siden skal kommunen se på hvordan det kan legges til rette for nærdemokratiløsninger og folkevalgt styring på bydelsnivå. På den andre siden skal det ses på organiseringen av kommunens forvaltningsoppgaver og tjenesteproduksjon, der målet er økt tverrfaglighet som skal gi bedre kommunale tjenester for innbyggerne.

I tillegg til arbeid internt i kommunen, har det blitt utnevnt et eksternt lokaldemokratiutvalg som skal gi innspill til arbeidet. Arbeidet med lokaldemokratireformen skal gjennomføres i løpet av denne valgperioden og frem mot valget i 2019.

Prosjektet deles inn i 3 faser:

  • Fase 1: Innhenting av kunnskapsgrunnlag og oppstart av diskusjoner og drøftinger om reformen (høst 2016 og ut 2017). Dette inkluderer rapporten fra lokaldemokratiutvalget, som skal leveres våren 2017.
  • Fase 2: Politisk diskusjon og prinsippavklaringer (høst 2017 til sommer 2018).
  • Fase 3: Forberedelser og nødvendig endringer fram mot valg 2019.

På denne temasiden kan du finne informasjon om arbeidet, og henvisning til bakgrunnsdokumenter.