Gå tilbake til:
Du er her:

Lokaldemokratiutvalget

Lokaldemokratiutvalget har en sentral rolle i å gi Bergen kommune et godt kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med lokaldemokratireformen. Utvalget ledes av Anne Lise Fimreite, professor ved UiB.

Lokaldemokratiutvalget bilde
Anne Lise Fimreite, professor ved UiB, leder lokaldemokratiutvalget
Bilde: Universitetet i Bergen

Lokaldemokratiutvalget skal gi innspill til arbeidet med lokaldemokratireformen. Utvalget ledes av professor Anne Lise Fimreite ved Universitetet i Bergen.

Utvalget skal ta utgangspunkt i at det skal etableres en form for lokale politiske utvalg som dekker geografiske områder i Bergen fra 12000-45000 innbyggere.

Bergen kommune ønsker å få vurdert og utredet:

 • Om politiske utvalg/styrer i bydeler bør etableres gjennom direkte valg, tilfeldig utvelgelse eller indirekte valg, samt fordeler og ulemper ved å dele Bergen opp i valgkretser basert på bydelsstrukturene.
 • Det ønskes innspill fra utvalget til hvilke endringer og tilpasninger til den politiske strukturen sentralt som da bør gjøres.
 • Vurdere ulike aspekter ved en større grad av tverrfaglig samordning av kommunens oppgaveløsning på bydelsnivå.
 • Utvalget bes også om å se på erfaringer fra andre norske kommuner og internasjonale erfaringer på organisering av slike nærdemokratiløsninger.

Utvalget består av:

 • Anne Lise Fimreite (leder)
 • Siv Sandberg
 • Jacob Aars
 • Bente Krokeide
 • Marit Helle Østervold
 • Agnes Tvinnereim
 • Morten Myksvoll
 • Krister Hoaas
 • Leila Rezzouk Rossow

Sekretær for utvalget er Sveinung Arnesen.

Videre på internett: