Gå tilbake til:
Du er her:

Følg med på luftkvaliteten

Tirsdag 20. mars ventes moderat luftforurensing.

Hvilke strakstiltak er aktuelle ved dårlig luft?

Ved måling av dårlig luftkvalitet, kan det bli innført strakstiltak som forhøyete bompengetakster og gratis kollektivtilbud.

Forbud mot eldre ildsteder fra 2021

Fra 2021 blir det forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen. Her er forskjellen på rentbrennende og ikke-rentbrennende ildsteder.

Har vedtatt fornyet handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bergen

Bystyret har vedtatt revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen, med en handlingsplan i 10 punkt. Et miljøvennlig og attraktivt kollektivtilbud er et av målene.