Gå tilbake til:
Du er her:

Rapporter og planer

Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet

Tiltaksutredningen er Bergen kommunes handlingsplan for bedre luftkvalitet og består av en faglig utredning, en handlingsplan og en beredskapsplan.

Resultater av luftkvalitet-målinger i alle bydeler

Se månedlige oversikter for alle steder der Etat for helsetjenester måler luftkvaliteten. Resultatene oppdateres her.

Årsrapport luftkvalitet 2017

Bergen har hatt god luftkvalitet i 2017. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene.

Har kartlagt konsentrasjon av NO2 i Bergen

Meteorologisk institutt har kartlagt konsentrasjonen av NO2 i Bergen i perioden 2012-2014.

Her er TØI-rapporten

Her er evalueringsrapporten for tiltakene under luftsituasjonen i Bergen vinteren 2010, den såkalte TØI-arpporten.