Gå tilbake til:
Du er her:

Rapporter og planer

Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet

Tiltaksutredningen er Bergen kommunes handlingsplan for bedre luftkvalitet og består av en faglig utredning, en handlingsplan og en beredskapsplan.

Resultater av luftkvalitet-målinger i alle bydeler

Se månedlige oversikter for alle steder der Etat for helsetjenester måler luftkvaliteten. Resultatene oppdateres her.

Årsrapport luftkvalitet 2017

Bergen har hatt god luftkvalitet i 2017. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene.

Ny rapport om forurensing fra havnen

Bergen og Omland havnevesen (BOH) og Nansensenteret (NERSC) la tirsdag frem en rapport om forurensing fra skip i havnen. Klimabyråden har kommentert konklusjonen i rapporten.

Effekt av datokjøring

Etat for helsetjenester har samlet inn data om effekten innføringen av datokjøring har hatt på luftforurensningen.

Har kartlagt konsentrasjon av NO2 i Bergen

Meteorologisk institutt har kartlagt konsentrasjonen av NO2 i Bergen i perioden 2012-2014.

Her er TØI-rapporten

Her er evalueringsrapporten for tiltakene under luftsituasjonen i Bergen vinteren 2010, den såkalte TØI-arpporten.