Gå tilbake til:
Du er her:

Har kartlagt konsentrasjon av NO2 i Bergen

Meteorologisk institutt har kartlagt konsentrasjonen av NO2 i Bergen i perioden 2012-2014.

Rapporten inneholder blant annet nye forurensningskart og beskrivelse av metode for beregning.