Gå tilbake til:
Du er her:

Årsrapport luftkvalitet 2017

Bergen har hatt god luftkvalitet i 2017. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene.

Ved Danmarks plass ble årsmiddel NO2 målt til 35 µg/m3, mens grenseverdien er 40 μg/m3. Det ble ikke registrert overskridelser (forurensningsepisoder) av timesverdi 200 µg/m3 ved noen av målestasjonene.

Bergen overholdt både forskriftens krav og de nasjonale mål for svevestøv i 2017, både for PM10 og PM2,5.

Veitrafikk og vedfyring

Veitrafikken er den største kilden til svevestøv og NO2 i de fleste tettbefolkede områder. I Bergen kan også vedfyring bidra vesentlig til svevestøvnivåene vinterstid.

Trafikknedgang

Det har vært en trafikknedgang gjennom de sju bomstasjonene i retning sentrum på 964 kjøretøy i døgnet, det vil si 1,1 % reduksjon i forhold til 2016. Av den sentrumsrettete trafikken har det vært en trafikknedgang på 784 kjøretøy i døgnet, 2,1 % reduksjon i forhold til 2016.

Antall el-biler fortsetter å øke både i Bergen og i omegnskommunene.