Gå tilbake til:
Du er her:

Årsrapport luftkvalitet 2016

Bergen hadde generelt hatt god luftkvalitet, med unntak av noen overskridelser på Danmarks plass.

Ved målestasjonen på Danmarks plass ble det målt et årsgjennomsnittet for NO2 på 41 μg/m3, mens grenseverdien er 40 μg/m3. Også grensen for antall timer med NO2-nivå over 200 μg/m3 ble overskredet på Danmarks plass med to timer (antall timer tillatt er 18 timer). Alle de 20 timene ble registrert i løpet av to uker i januar med kaldt vær og inversjon.

Fra og med 2016 ble grenseverdiene for svevestøv strengere. Bergen overholdt de nye nasjonale kravene for svevestøv i 2016.

Med unntak av overskridelsene for NO2 på Danmarks plass har luftkvaliteten i Bergen vært godt innenfor de nasjonale grenseverdiene gjennom hele året, skriver byrådet i saksutredningen.

Veitrafikk og vedfyring

Veitrafikken er den største kilden til svevestøv og NO2 i de fleste tettbefolkede områder. I Bergen kan også vedfyring bidra vesentlig til svevestøvnivåene vinterstid.

Trafikknedgang

I 2016 var det en nedgang på 6,3 prosent sammenlignet med 2015, i biltrafikk gjennom de syv bomstasjonene i retning sentrum. For sentrumstrafikken var det en trafikknedgang på 4,7 prosent. Samtidig har andelen elbiler økt kraftig (fra 6 til 10 prosent).