Gå tilbake til:
Du er her:

Politisk behandling

Har vedtatt ny feieordning og nytt forbud mot ildsteder

Bystyret har vedtatt nye feie- og tilsynsordning for Bergen kommune, inklusivt et forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021.

(22.11.2017)

Vil ha mer detaljert årsrapport om luftkvalitet

Bystyret har behandlet årsmelding for luftkvalitet i Bergen i 2016. De ønsker månedssnitt for NO2 i havnen, og ber om tall for finkornet svevestøv.

(25.10.2017)

Har vedtatt fornyet handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bergen

Bystyret har vedtatt revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen, med en handlingsplan i 10 punkt. Et miljøvennlig og attraktivt kollektivtilbud er et av målene.

(27.09.2017)

Arbeider langsiktig for å bedre luftkvaliteten

Bergen kommune arbeider med langsiktige tiltak for å bedre luftkvaliteten i byen.

(29.01.2015)

Slik var luftkvaliteten i Bergen i 2016

Byrådet legger frem årsrapport for luftkvalitet.

(14.09.2017)

Årsmelding om luftkvalitet 2013

Da bystyret behandlet årsmeldingen om luftkvalitet 2013 i møte sitt den 17.september 2014 vedtok de blant annet å be byrådet om en sak om tidsdifferensiering av bompenger.

(11.11.2014)