Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsarkiv

Slik jobber vi for bedre luftkvalitet

Her får du en oversikt over hvordan kommunen jobber og hvilke strakstiltak som kan bli aktuelle i vinter.

(29.12.2017)

Slik får de til å sykle året rundt

– Vi er helfrelst på elsykkel, sier Lea Toska Oppedal. Familien løser hele hverdagslogistikken med henting i barnehage og storhandling fra sykkelsetet.

(29.12.2017)

Forbud mot eldre ildsteder fra 2021

Fra 2021 blir det forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen. Her er forskjellen på rentbrennende og ikke-rentbrennende ildsteder.

(24.11.2017)

Vil innføre forbud mot eldre ildsteder

Byrådet vil innføre forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021, og oppfordrer innbyggere til å benytte seg av vrakpantordningen.

(31.10.2017)

Vil ha mer detaljert årsrapport om luftkvalitet

Bystyret har behandlet årsmelding for luftkvalitet i Bergen i 2016. De ønsker månedssnitt for NO2 i havnen, og ber om tall for finkornet svevestøv.

(25.10.2017)

Slik var luftkvaliteten i Bergen i 2016

Byrådet legger frem årsrapport for luftkvalitet.

(14.09.2017)

Har vedtatt fornyet handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bergen

Bystyret har vedtatt revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen, med en handlingsplan i 10 punkt. Et miljøvennlig og attraktivt kollektivtilbud er et av målene.

(27.09.2017)

Søk 5000 i vrakpant på eldre ildsteder

Du kan søke og få 5000 kroner i vrakpant for ditt gamle ikke-rentbrennende ildsted dersom du bytter det ut med en rentbrennende ovn eller annen miljøvennlig varmekilde.

(09.01.2018)

Økte bompenger ved dårlig luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis.

(08.02.2017)

Les rådene for miljøvennlig vedfyring

Her er brannvesenets råd for miljøvennlig, økonomisk og trygg fyring.

(15.12.2017)

Nå kan du sjekke luftkvaliteten i Fana

Ny målestasjon ble åpnet torsdag.

(05.10.2017)

Følg med på luftkvaliteten

Fredag 23. mars og lørdag 24. mars ventes lite forurenset luft. På mandag og tirsdag ventes moderat luftforurensing i trafikkerte strøk.

(13.03.2018)

Ny rapport om forurensing fra havnen

Bergen og Omland havnevesen (BOH) og Nansensenteret (NERSC) la tirsdag frem en rapport om forurensing fra skip i havnen. Klimabyråden har kommentert konklusjonen i rapporten.

(16.08.2016)

Vil du samkjøre eller dele bil?

Har du tenkt på at du kan påvirke byluften ved å samkjøre eller dele bil? Fembarnsfar Lars Ove Kvalbein klarer seg godt uten bil. Her er hans beste råd.

Nye strakstiltak for bedre byluft

Bystyret vil innføre beredskapstakster i bompengeringen og gratis kollektivtransport på dager med varslet høy luftforurensning.

(16.03.2016)