Gå tilbake til:
Du er her:

Lanserer testversjon for varslet luftkvalitet

Miljødirektoratet har onsdag 30. januar lansert en ny nasjonal varslingstjeneste for luftkvalitet. I tjenesten kan du blant annet finne digitale kart som viser varslet luftkvalitet for din bydel.

Tjenesten "Luftkvalitet i Norge" er en testversjon som skal utvikles videre, både med treffsikkerhet i varsel og i utforming. Men Miljødirektoratet ønsker å legge den tidlig ut for å kunne få innspill fra brukerne i hele landet.

Bergen gir innspill

Bergen kommune vil bidra med innspill slik at tjenesten blir best mulig. Bergen vil fortsatt varsle luftkvalitet på våre nettsider for fem dager frem i tid.

Varslet luft for din bydel

Den nye varslingstjenesten har todagersvarsel som vises som fargekoder i detaljert kart over byen og bydelene. Den viser også luftkvalitet i sanntid.

Gå til Luftkvalitet i Norge (luftkvalitet.miljostatus.no).

Samarbeid

Luftkvalitet i Norge er utviklet i samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.