Gå tilbake til:
Du er her:

Vi følger med på luftkvaliteten i vinter

Mandag 14. til og med fredag 18. oktober er det ventet perioder med regn og dermed luftforurensning i Bergen.

I vinterhalvåret er det større fare for perioder med høy luftforurensning enn om sommeren. Fra 1. oktober oppdaterer vi derfor luftvarslet daglig her på nettsidene til Bergen kommune.

Varslet luftkvalitet

Meterologisk institutt melder om lite foreurensing i Bergen frem til fredag 18. oktober.

Luftvaliteten her og nå

Bergen kommune måler luftkvaliteten direkte på Danmarks plass, på Nordnes i sentrum, ved Vestkanten i Loddefjord, ved Åsane senter og ved Lagunen i Fana. Her ser du luftkvaliteten akkurat nå. (Vær OBS på at plutselige svingninger innenfor en kort periode der det er meldt lite forurensing, kan skyldes lokale anleggsarbeider.)

Miljødirektoratet har ellers en nasjonal nettside om luftkvalitet. Her finner du detaljerte kart med fargekoder over byen og bydelene. Se "Luftkvalitet i Norge" med nettadresse luftkvalitet.miljostatus.no.

Følg helseråd ved dårlig luft

For personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer er det en risiko for at plagene deres forverres ved høy forurensing (rødt nivå). I slike perioder oppfordrer vi personer i risikogrupper til å redusere utendørsaktivitet i de mest forurensede områdene. Se mer i helserådene fra Etat for helsetjenester.

Hva gjør kommunen?

Bergen kommune følger med på varselet, gir helseråd, og har tett dialog med Statens vegvesen og Bergen og omland havn AS om tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan (pdf). Kommunen kan iverksette strakstiltak og pålegge andre om å gjennomføre tiltak for å sikre at kravene i forurensningsforskriften overholdes. Kommunen jobber også langsiktig med tiltak for bedre byluft.

Mulige strakstiltak

Ved varslet høy luftforurensning i to dager eller mer, kan det bli innført tiltak med gratis kollektivtilbud og forhøyete bompenger. Les mer om mulige strakstiltak.

Søkt støtte til miljøvennlig oppvarming

Kommunen gir 5000 kroner i vrakpant når du bytter ut et ikke-rentbrennende ildsted med et miljøvennlig alternativ. Du søker etter at du har byttet ildstedet. Slik søker du.

Bysykler hele året

Bysyklene i Bergen er et helårstilbud. Om vinteren får de vinterdekk når været tilsier det. Slik leier du bysykkel.

Søk støtte til elibil-lading i borettslag

Borettslag og sameier i Bergen kommune kan nå søke om støtte til å etablere infrastruktur som legger til rette for etablering av ladestasjoner. Slik søker du.

Få 800 kroner for gamle piggdekk

Kommunen gir 200 i pant for hvert gammelt piggdekk når du bytter til piggfritt. Slik får du dekkpant.

Tar du luftvennlige valg?

Om mange innbyggere tar luftvennlige valg samtidig, kan det gjøre mye for byluften. Luftvennlige valg er å:

  • Sykle, gå, ta buss eller bybane til jobb
  • Samkjøre med andre på vei til jobb
  • Jobbe hjemme på dager det er varslet høy forurensing
  • Bytte til piggfrie vinterdekk.

Piggfritt er godt for miljøet og sikkerheten:

Se video youtube.