Gå tilbake til:
Du er her:
Utsikt fra Fløyen
Bilde: Andrew M.S. Buller

Følg varsel for luftkvalitet

Det er i perioden fredag 22. januar til 24. januar ventet lite luftforurensning, men det kan bli perioder med moderat eller høy forurensning.

Frem til og med lørdag er det ventet værtyper som gir lite luftforurensning. Fra søndag 24. januar til og med tirsdag 26. januar er det ventet vær som kan gi moderat eller høy luftforurensning.

Dette melder Meteorologisk institutt fredag 22. januar klokken 09.00. 

Hvem bør følge helseråd?

For personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer er det en risiko for at plagene deres forverres ved høy forurensing (rødt nivå). Er du i en risikogruppe, oppfordrer vi deg å følge  helserådene fra Etat for helsetjenester.
 

Kart over interaktiv lufttjeneste
VARSLET LUFT I DIN BYDEL: Du kan selv følge med på dagens og morgendagens varsel på luftkvalitet.miljostatus.no.
Bilde: Grab fra kart-tjenesten

Følg luftkvalitet i din bydel

På den nasjonale nettsiden "Luftkvalitet i Norge" finner du varsel for i dag og i morgen med detaljerte kart over byen og bydelene. Se:
luftkvalitet.miljodirektoratet.no (varsel)

Du finner også luftkvalitet i sanntid på Danmarks plass, Nordnes i sentrum, ved Vestkanten i Loddefjord, på Rolland i Åsane og ved Lagunen i Fana. Se:
luftkvalitet.miljodirektoratet.no/maalestasjoner (sanntid)

Merk at plutselige svingninger innenfor en kort periode der det er meldt lite forurensing, kan skyldes lokale anleggsarbeider.
 

Grønn er lite forurensning, oransje er moderat, rød er høy og lilla er svært høy forurensning.
Fargekodene for grad av forurensning.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Mulige strakstiltak

Ved varslet høy luftforurensning i to dager eller mer, kan det bli innført tiltak med datokjøring i Bergen. Det blir i så fall annonsert gjennom media og på nettsidene våre, og minimum 12 timer før de iverksettes.  Les mer om mulige strakstiltak.
 

Tiltak i havnen

Ved varslet høy forurensning kommuniserer havnesentralen til anløpende fartøy om minst mulig operasjoner som krever økt belastning på hjelpemotorer. Bergen havn følger da situasjonen og vil vurdere tiltak fortløpende. 
 

Hva gjør kommunen?

Bergen kommune følger med på varselet, gir helseråd, og har tett dialog med Statens vegvesen og Bergen Havn om tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan. Kommunen kan iverksette strakstiltak og pålegge andre om å gjennomføre tiltak for å sikre at kravene i forurensningsforskriften overholdes. Bergen kommune jobber også langsiktig med tiltak for bedre byluft.
 

Hva kan du gjøre?

Spesielt ved kaldt, klart vintervær, med lite vind og inversjon, kan vi få en situasjon med høy forurensning over flere dager. God forebygging for bedre luftkvalitet er å begrense bilkjøring, samt begrense vedfyring fra ikke-rentbrennende ildsted. 

For tips, se: Slik kan du bidra til bedre byluft
 

Last ned kommunens beredskapsplan: