Gå tilbake til:
Du er her:

Lanserer testversjon for varslet luftkvalitet

Miljødirektoratet har onsdag 30. januar lansert en ny nasjonal varslingstjeneste for luftkvalitet. I tjenesten kan du blant annet finne digitale kart som viser varslet luftkvalitet for din bydel.

Tjenesten "Luftkvalitet i Norge" er en testversjon som skal utvikles videre, både med treffsikkerhet i varsel og i utforming. Men Miljødirektoratet ønsker å legge den tidlig ut for å kunne få innspill fra brukerne i hele landet.

Bergen gir innspill

Bergen kommune vil bidra med innspill slik at tjenesten blir best mulig. Bergen vil fortsatt varsle luftkvalitet på våre nettsider for fem dager frem i tid.

Varslet luft for din bydel

Den nye varslingstjenesten har todagersvarsel som vises som fargekoder i detaljert kart over byen og bydelene. Den viser også luftkvalitet i sanntid.

Gå til Luftkvalitet i Norge (luftkvalitet.miljostatus.no).

Samarbeid

Luftkvalitet i Norge er utviklet i samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

</preform> </p> <figure class="align_center article__figure"><a class="lightbox article__figure-link" href="/publisering/api/bilder/T537383839?scaleWidth=1400" id="js_bilde_T537383839"><img alt="Tjenesten har interaktive kart der du kan velge varsel for luftkva0iltet to døgn frem i tid." class="article__figure-image" id="T537383839" src="/publisering/api/bilder/T537383839"></a> <figcaption class="article__figcaption"><div class="article__figcaption-text">Tjenesten har interaktive kart der du kan velge varsel for luftkvalitet to døgn frem i tid.</div><div class="article__figcaption-credit"></div></figcaption> </figure>