Gå tilbake til:
Du er her:

Nye fargekoder for luftmåling

Miljødirektoratet, Vegdirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert varslingsklassene for luftkvalitet og endret fargekodene.

Se hvordan de forklares på på Luftkvalitet.info.

Samtidsmålinger og varsel for Bergen følger du direkte her.

  • Grønn (lite forurensing): Liten eller ingen helserisiko.
  • Oransje (moderat forurensing): Moderat helserisiko, der helseeffekter kan forekomme hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjerte- og karsykdommer.
  • Rød (høy forurensing): Betydelig helserisiko. Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjerte- og karsykdommer
  • Lilla (svært høy forurensing): Alvorlig helserisiko. Følsomme grupper i befolkningen kan få helseeffekter. Luftveisirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer.

Bergen kommune varsler på rødt nivå.

Nye terskelverdier

Det er også gjort endringer i terskelverdiene for varslingsklassene. Blant annet legges det nå mer vekt på at svevestøv er mer helseskadelig ved lavere konsentrasjoner enn tidligere antatt.

Bildet viser de nye fargekodene for grad av forurensing.
Bildet viser de nye fargekodene for grad av forurensing.
Ann-Kristin Loodtz