Gå tilbake til:
Du er her:
Rekordlav luftforurensing i 2018 bilde
BEDRE LUFT: Nitrogendioksid er helseskadelig, og veitrafikken er den største synderen. Nå viser nye tall at Bergen og alle andre kommuner som måler NO2 for første gang holder seg under grenseverdiene.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Rekordlav luftforurensing i 2018

Det er blitt lettere å puste i byen. Bergen holder seg under grenseverdiene for nitrogendioksid, og for første gang gjelder det samme for hele Norge.

For første gang, så lenge vi har hatt målinger, har vi ikke brudd på grenseverdiene for nitrogendioksid (NO2) i Norge, opplyser Statens vegvesen (se grafikk nederst i saken).

– Dette viser at tiltak som begrensninger på biltrafikken, cruisetrafikken og vedfyringen gir bedre luft. Politikken virker, selv om den ikke alltid er like populær hos alle, sier klimabyråd Julie Andersland.

– Byrådet har vært veldig opptatt av ren byluft, og vi har forsøkt med alle tilgjengelige midler å få ned de farlige verdiene vi så for bare få år siden. I dag er vi den norske byen som reduserer mest. Bompengene og rushtidsavgiften har vært helt sentralt i dette arbeidet, selv om tiltaket i dag fremstår som upopulært. Med slike resultater viser vi bergenserne at de gjør viktige og riktige valg i hverdagen, sier Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling.

Helseskadelig

Det er helsefarlig å puste inn for mye NO2. Barn, astmatikere, allergikere, kolspasienter og personer med kronisk bronkitt er særlig utsatt.

Det aller meste av NO2-konsentrasjonen i Bergen stammer fra veitrafikken. Dieselbiler slipper ut mer NO2 enn bensinbiler. Elbiler slipper ikke ut NO2. For å få ned utslippene fra veitrafikken er det altså to ting som kan gjøres, enten ha mindre trafikk, eller lavere utslipp per kjøretøy.

Summen av tiltak virker

– Nøkkelen til suksess ligger i summen av alle tiltakene som er gjennomført, alt fra europeiske utslippskrav til lokale byvekstavtaler. Det er ikke ett enkelt tiltak alene som har løst floken. Løsningen ligger i at flere tiltak blir gjennomført samtidig, sier Karl Idar Gjerstad, sjefingeniør i Statens vegvesen.

Luftkvaliteten i Bergen er nå god eller tilfredsstillende på de fleste av årets dager. Slik var det ikke i 2010, som var et spesielt dårlig år for NO2-målingene her i byen. Siden da har nivåene gått gradvis nedover. 2017 var det første året der Bergen ikke brøt forskriftens krav om maksimalt 40 mikrogram NO2 per kubikkmeter. Når det gjelder svevestøv (PM10 og PM2,5), ligger Bergen godt under grenseverdiene.

Dette skjer i Bergen

Bystyret vedtok i 2017 en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet. Denne inneholder blant annet en liste med ti tiltak (se faktaboks). Alle disse tiltakene er nå enten gjennomført eller igangsatt.

Trafikkmålingene i Bergen sier noe om årsakene til at luftforurensingen har gått ned. 2012 var året med mest trafikk, med 54,3 millioner passeringer gjennom bomringen. Den gangen var andelen elbiler på 0,35 prosent.

I 2018 var tallet på passeringer gjennom bomringen sunket til 47,7 millioner. Andelen elbiler hadde i løpet av disse årene økt til 17,9 prosent. Den siste tilgjengelige elbil-statistikken er fra mars i år. Da var elbilandelen på rekordhøye 22,3 prosent.

Ti-punkts handlingsprogram for bedre luftkvalitet i Bergen

Vedtatt av bystyret 27. september 2017:

1. Tids- og miljødifferensierte bompengetakster med nytt takstregime og nye bomsnitt

2. Styrking av kollektivtilbudet - bybane til Fyllingsdalen, i tillegg til tilrettelegging for flere trolleybusser og nullutslippsbusser

3. Landstrøm til skip i havn og maksgrense for antall cruiseskipsanløp per døgn

4. Tiltak i og rundt tunnelene i Bergen sentrum

5a. Parkeringsrestriksjoner

5b. Utbygging av innfartsparkering

6. Videreføring av piggdekkgebyr

7. Gaterengjøring og støvbinding

8. Tilskudd til utskifting av gamle vedovner og forbud fra 2021

9. Varsling og informasjon

10. Mobilitet og kommunale tiltak, med spesielt fokus på tilrettelegging for sykling og samkjøring