Gå tilbake til:
Du er her:

Slik samkjører du

Det er enkelt å samkjøre – enten du ønsker å sitte på eller tilby skyss. Start med noen du kjenner, eller benytt egne apper som legger til rette for samkjøring.

1. Last ned en app for samkjøring fra App Store eller Google Play og registrer deg som bruker. Du kan for eksempel bruke en av de norske appene SammeVei, Same-Way, PenguinUp eller GoMore.

2. Legg inn en eller flere turer (fra-til og tidspunkt).

3. Be om skyss, eller tilby skyss.

4. Start reisen og ha en hyggelig tur!

Bruk sosiale medier

Bruk sosiale medier for å informere ditt nettverk om mulighetene med samkjøring. Meld deg gjerne inn i Facebook-gruppen “Samkjøring i Bergen" eller lag din egen samkjøringsgruppe for nabolaget eller arbeidsplassen.

Aktuelle samkjøringsarenaer

Tenk gjennom hvilke transportbehov du har for jobb og fritid hvor samkjøring kan være aktuelt. Hvis det er jobbreise som er mest aktuelt for deg, prøv å få involvert ansatte på arbeidsplassen. Informer gjerne dine medarbeidere via intranett, e-post, på møter etc.

Slik samkjører du bilde
Spontan samkjøring
 

Hvis det er reise til og fra fritidsaktiviteter, kan du informere om samkjøring i lag eller i foreninger eller på samlinger og foreldremøter. Kanskje du kan finne en felles løsning her?

Er dette trygt?

Det er generelt liten risiko knyttet til samkjøring. De fleste reisene vil foregå med naboer og kolleger i forbindelse med arbeidsreiser, og reiser til og fra fritidsaktiviteter. Med en app har du mulighet til å kontrollere hvem du ønsker å samkjøre med – enten du som sjåfør velger passasjer, eller som passasjer aksepterer tilbud fra sjåfør. Sikkerhetstiltakene varierer fra app til app. Alle har imidlertid det til felles at brukere må registrere seg som samkjørere. De fleste appene viser bilde av samkjøreren – i tillegg til å tilby muligheter for å sette ulike preferanser (for eksempel at kvinner kjører med kvinner).

Må jeg prate med den jeg samkjører med?

Folk er forskjellige. Noen ønsker å prate, andre vil gjerne ha stillhet. Vis hensyn!

Hva koster det?

Appene er gratis å laste ned. Sjåfør og passasjer kan dele på kostnadene for turen.

Er dette pirattaxi-virksomhet?

Nei. Det er viktig å skille mellom apper der passasjeren bestiller en tur (Über, Lyft, Haxi, m.fl.), og apper der passasjer og sjåfør skal samme vei. Det er bare siste kategori som betraktes som samkjøring. Sjåføren vil ikke ha noen økonomisk gevinst ved samkjøring, men det er rimelig at sjåfør og passasjer deler på kostnadene (bensin, bompenger, parkering).

Fakta om samkjøring

I rushtiden sitter sjåførene alene i 6 av 7 biler. 19 av 20 passasjerseter er ledige.

Klarer vi å doble antall passasjerer i bilene i rushtiden fra 0,15 til 0,30 – tilsvarende en passasjer i ca hver tredje bil – vil samfunnet kunne spare flere hundre millioner kroner, sammenlignet med om en skulle ta hele denne økningen med kollektivtrafikk. Dette forutsetter selvsagt at det er bilførere vi rekrutterer til samkjøring, og ikke kollektivpassasjerer, syklende og gående. Skulle vi tatt denne trafikkøkningen med å bygge ut veikapasiteten, ville beløpet måtte mangedobles. Samkjøring er derfor en smart løsning som utnytter kapasiteten vi allerede har på veiene – nesten gratis.

Det er ikke så mye som skal til: Ved å redusere biltrafikken med ca. 10 % i rushtiden, vil trafikken flyte fint. Dette kan oppnås om hver bilist kjører sammen til og fra jobb et par ganger i måneden.