Gå tilbake til:
Du er her:
Utsikt fra Fløyen
Bilde: Andrew M.S. Buller

Varsel for luftkvalitet

Etter 8. april vil det ikke lenger være daglige oppdateringer av langtidsvarsel for luftkvalitet på denne siden. Daglige oppdateringer vil komme tilbake til høsten.

Oppdatert  onsdag 10. juni:

For tiden pågår det veiarbeid på Danmarks plass, med fresing av veibanen og legging av nytt asfaltdekke. Dette fører til mer støv og gjør at luftforurensingen i området i perioder vil være høyere enn normalt.
 

Ikke daglige oppdateringer 

Etter 8. april vil det ikke lenger være daglige oppdateringer av langtidsvarsel for luftkvalitet. Varslet luftkvalitet for to døgn, kan du følge på Luftkvalitet i Norge.

Grønn er lite forurensning, oransje er moderat, rød er høy og lilla er svært høy forurensning.
Bildet viser fargekodene for grad av forurensing.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Hvem bør følge helseråd?

For personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer er det en risiko for at plagene deres forverres ved høy forurensing (rødt nivå). I slike perioder oppfordrer vi personer i risikogrupper til å redusere utendørsaktivitet i de mest forurensede områdene. Se mer i helserådene fra Etat for helsetjenester.

Her følger du med på luftkvaliteten

På den nasjonale nettsiden "Luftkvalitet i Norge" finner du varsel for i dag og i morgen med detaljerte kart over byen og bydelene.

Gå til luftkvalitet.miljostatus.no.

Kart over interaktiv lufttjeneste
VARSLET LUFT I DIN BYDEL: Du kan selv følge med på dagens og morgendagens varsel på luftkvalitet.miljostatus.no.
Bilde: Grab fra kart-tjenesten

Der finner du også luftkvalitet i sanntid fra kommunens målere på Danmarks plass, på Nordnes i sentrum, ved Vestkanten i Loddefjord, på Rolland i Åsane og ved Lagunen i Fana.

Merk at plutselige svingninger innenfor en kort periode der det er meldt lite forurensing, kan skyldes lokale anleggsarbeider.

- Redusere bilkjøring og vedfyring

Ved kaldt, klart vintervær, med lite vind og inversjon, kan vi få en situasjon med høy foruresning over flere dager.

NYTTIGE TILTAK: Klimabyråd Thor Haakon Bakke oppfordrer innbyggerne til å redusere bilkjøring og vedfyring de neste dagene.
NYTTIGE TILTAK: Klimabyråd Thor Haakon Bakke oppfordrer innbyggerne til å redusere bilkjøring og vedfyring de neste dagene.
Bilde: Andrew M.S. Buller

- Når det er varslet høy forurensning i to dager eller mer, kan det bli nødvendig å innføre tiltak med gratis kollektivtrafikk og forhøyete bompengetakster. Men vi ønsker ikke å gjøre det, og oppfordrer også innbyggere til å redusere bilkjøring og vedfyring når slike situasjoner oppstår, sier klimabyråd Thor Haakon Bakke.

Byråden peker samtidig på at kommunen jobber langsiktig for bedre luft, blant annet gjennom Miljøløftet, byplanlegging og tilrettelegging for elbil. Les mer om det her.

Forsterker renhold av veiene i vinter

Statens vegvesen har satt i gang forsterket renhold med ekstra høytrykkspyling i uke 45, og dette blir gjennomført ukentlig gjennom vinteren i tillegg til ordinært renhold. Dette gjelder Fjøsangervegen med ramper, Michael Krohns gate og Ibsens gate. Første gjennomkjøring var natt til onsdag og natt til torsdag i uke 45.

Tiltak i havnen

Ved varslet høy forurensning kommuniserer havnesentralen til anløpende fartøy om minst mulig operasjoner som krever økt belastning på hjelpemotorer. Bergen havn følger da situasjonen og vil vurdere tiltak fortløpende.

Mulige strakstiltak

Ved varslet høy luftforurensning i to dager eller mer, kan det bli innført tiltak med gratis kollektivtilbud og forhøyete bompenger. Det blir annonsert gjennom media og på nettsidene, og minimum 12 timer før de iverksettes.  Les mer om mulige strakstiltak.

Hva gjør kommunen?

Bergen kommune følger med på varselet, gir helseråd, og har tett dialog med Statens vegvesen og Bergen og omland havn AS om tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan (pdf). Kommunen kan iverksette strakstiltak og pålegge andre om å gjennomføre tiltak for å sikre at kravene i forurensningsforskriften overholdes.

Vi jobber også langsiktig med tiltak for bedre byluft.

Hva kan du gjøre?

SE: Tilskudd, råd og inspirasjon til å bidra til bedre byluft