Gå tilbake til:
Du er her:
Utsikt fra Fløyen
Bilde: Andrew M.S. Buller

Varsel for luftkvalitet - god luftkvalitet til og med fredag

Fra mandag til fredag er det ventet vær som gir god luftkvalitet.

I perioden fra mandag 26. oktober til og med fredag  30. oktober ventes perioder med regn og regnbyger, og derfor god luftkvalitet. 

Det melder Meteorologisk institutt mandag 26. oktober klokken 09.00.

Kart over interaktiv lufttjeneste
VARSLET LUFT I DIN BYDEL: Du kan selv følge med på dagens og morgendagens varsel på luftkvalitet.miljostatus.no.
Bilde: Grab fra kart-tjenesten

Følg luftkvalitet i din bydel

På den nasjonale nettsiden "Luftkvalitet i Norge" finner du varsel for i dag og i morgen med detaljerte kart over byen og bydelene. Se:
luftkvalitet.miljostatus.no (varsel)

Du finner også luftkvlaitet i sanntid på Danmarks plass, Nordnes i stentrum, ved Vestkanten i Loddefjord, på Rolland i Åsane og ved Lagunen i Fana. Se:
luftkvalitet.miljostatus.no/maalestasjoner (sanntid)  

Merk at plutselige svingninger innenfor en kort periode der det er meldt lite forurensing, kan skyldes lokale anleggsarbeider.

Langtransporterte partikler fra øst ga høy forurensning 

Skogbranner i Ukraina og en kraftig støvstorm i Russland førte til høy luftforurensning flere steder i Norge forrige uke. Fra 2. til 4. oktober ble det observert veldig høye nivåer av partikler i lufta på nesten alle målestasjonene for luftkvalitet i Norge, fra Kristiansand til Bodø. I Bergen og langs kysten av vestlandet var sikten redusert, og Bergen kommune utstedte rødt helsevarsel på grunn av høy partikkelforurensning. Disse høye nivåene av forurensende partikler var et resultat av langtransporterte partikler fra områder i Russland og Ukraina, melder Meteorologisk institutt. 

Hvem bør følge helseråd?

For personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer er det en risiko for at plagene deres forverres ved høy forurensing (rødt nivå). I slike perioder oppfordrer vi personer i risikogrupper til å redusere utendørsaktivitet i de mest forurensede områdene. Se mer i helserådene fra Etat for helsetjenester.

Grønn er lite forurensning, oransje er moderat, rød er høy og lilla er svært høy forurensning.
Fargekodene for grad av forurensning.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Mulige strakstiltak

Ved varslet høy luftforurensning i to dager eller mer, kan det bli innført tiltak med datokjøring. Det blir annonsert gjennom media og på nettsidene, og minimum 12 timer før de iverksettes.  Les mer om mulige strakstiltak.

Tiltak i havnen

Ved varslet høy forurensning kommuniserer havnesentralen til anløpende fartøy om minst mulig operasjoner som krever økt belastning på hjelpemotorer. Bergen havn følger da situasjonen og vil vurdere tiltak fortløpende. 

Hva gjør kommunen?

Bergen kommune følger med på varselet, gir helseråd, og har tett dialog med Statens vegvesen og Bergen og omland havn AS om tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan. Kommunen kan iverksette strakstiltak og pålegge andre om å gjennomføre tiltak for å sikre at kravene i forurensningsforskriften overholdes. Bergen kommune jobber også langsiktig med tiltak for bedre byluft.

Hva kan du gjøre?

Spesielt ved kaldt, klart vintervær, med lite vind og inversjon, kan vi få en situasjon med høy forurensning over flere dager. God forebygging for bedre luftkvalitet er å begrense bilkjøring, samt begrense vedfyring fra ikke-rentbrennende ildsted. Husk å søke vrakpant for ditt gamle ildsted om du bytter til rentbrennende ildsted eller annen miljøvennlig oppvarming.

For flere tips, se: Tilskudd, råd og inspirasjon til å bidra til bedre byluft

Last ned kommunens beredskapsplan: