Gå tilbake til:
Du er her:

AVSLUTTET - Kokevarsel i området Fana/Skjold

Kokevarselet i Skjold-området er nå opphevet.

Vi kan i dag endelig oppheve kokevarselet for de siste personene i Skjoldområdet. Det betyr at hele området nå er friskmeldt.

Opphevingen gjør vi på bakgrunn av:

 • gode, daglige vannprøver fra mellom 11 og 21 steder siden 14. november
 • analysering av store datamengder rundt vannføring og trykk
 • fysisk sjekk av installasjoner på ledningsnettet
 • tiltak der vi tror det potensielt kan ha vært forurensningsfare i spesielle situasjoner basert på analyser og fysisk sjekk

Vi har ikke kunnet påvise én enkelt forurensningskilde, men tror at et sammenfall av flere hendelser er årsak til hendelsen. Slike omfattende analyse- og kartleggingsoppgaver tar tid, men vi mener det er langt viktigere å sikre et trygt drikkevann enn å framskynde opphevelse av en kokeanbefaling. I tillegg ble våre analyser og vurderinger forsinket av to vannledningsbrudd som påvirket området. 

Fremover vil vi sikre fortsatt god vannkvalitet og trygt drikkevann gjennom videre prøvetaking.

 

 

 

 

Etter at det ble funnet små verdier at indikatorbakterier (e.coli,  enterokokker og clostridium) i drikkevannet i området Fana/Skjold/Skeie 12. oktober, har Bergen Vann jobbet kontinuerlig og systematisk for å finne årsaken til funnene. Funnene ble funnet i stikkprøver vi tar rutinemessig på hele ledningsnettet vårt gjennom hele året. Basert på et stort antall vannprøver, samt tiltak for å utelukke mulige forurensingskilder, har vi kunnet oppheve kokeanbefalinger i flere områder etter hvert som vi kunne friskmelde vannet. I nord mot Sædalen, i vest mot Hop og sist i sør i Skeie/Rådalen

I jakten på smittekilden til funnene våre, har vi gjennomført en rekke tiltak. Dette har vært et møysommelig arbeid, og vi har jobbet systematisk gjennom vannprøvetaking, endring av vannforsyningskilde, endring av vannstrøm og kartlegging samt inspeksjon og utelukkelse av mulige smittekilder. 

Kokevarselet gjelder frem til ny beskjed blir gitt. 

For informasjon om kokevarsler se: Dette bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket 

Siste oppdateringer:

 • Status tirsdag 22. november kl.15:30: Etter gode, daglige vannprøver siden 14. november kan vi i dag oppheve kokevarselet for de siste personene i Skjoldområdet. Det betyr at hele området nå er friskmeldt. Dokumentasjon på at vannkvaliteten er god og at vannet er trygt å drikke vil bli fulgt opp gjennom videre prøvetaking.
 • Status mandag 21. november kl 14:00: Ingen funn i prøvesvar mottatt i dag. Kokevarsel opprettholdes til svar på utvidede analyser er mottatt.
 • Status søndag 20. november kl 12:50: Ingen funn i prøvene tatt i går. Vi avventer fortsatt svar på utvidede analyser før kokevarselet eventuelt kan oppheves.
 • Status lørdag 19. november kl 17.00: Ingen funn i prøvene tatt i går. Vi avventer fortsatt svar på utvidede analyser før kokevarselet eventuelt kan oppheves.
 • Status fredag 18. november kl 14.00: Vi har ingen funn på prøver i dag heller. Kokevarsel opprettholdes etter råd fra FHI i påvente av fortsatt gode prøver, samt svar på utvidet sett med parasittanalyse (se informasjon under fra 17.11.). 
 • Rent vann kan hentes fra tank på Smørås skole (åpne i kart). NB! Tidligere kunne man hente vann ved 5 hydranter i nærområdet. Disse er nå stengt grunnet frostfare.
Vanntank ved Smørås skole
Vanntank ved Smørås skole
Bilde: Hogne Danielsen
 • Status torsdag 17. november kl 21.00: Vi har ingen funn på prøver i dag, men venter på svar på et utvidet sett med parasittanalyser som vi ikke tar vanligvis. Dette er noe vi foretar for sikkerhets skyld. Denne type analyse tar dessverre lang tid, og vi vet ikke eksakt når vi får svar. Vi oppdaterer informasjonen så raskt vi får svar.
 • Status onsdag 16. november kl 16.15: Vannprøver tatt fra området med gjeldene kokevarsel i går, var gode. Om prøver tatt i dag også er gode, vil vi vurdere en friskmelding av vannet for de resterende 1211 beboerene i Skjold.
 • En eventuell friskmelding vil bli varslet via sms.
 • Status tirsdag 15. november kl 16.00: Etter flere dager med gode vannprøver, kan vi i dag friskmelde vannet for ytterligere 1691 personer i et område på Skjold. De det gjelder vil motta en sms fra oss. Se også kart over (kan zoomes)
 • Kokevarselet for de resterende 1211 beboerne i området må opprettholdes. Dette kokevarselet kan tidligst oppheves torsdag.
 • Status mandag 14. november kl 15:25: Vi har ingen funn i vannprøver tatt i går. Vi fortsetter overvåking og prøvetaking, og avventer til vi har to dager etter hverandre med gode vannprøver.
 • Kokevarsel for 2902 opprettholdes derfor til annen beskjed blir gitt.
Vannprøver
Ingen funn i vannprøver tatt søndag 13. november
Bilde: Trude Haugen

 

 • Status søndag 13. november kl 19.45: Vi kan i kveld oppheve kokevarselet for et område sør på Skjold! Etter flere dager med gode vannprøver, kan vi friskmelde vannet for 4869 mennesker. De det gjelder vil få melding om dette. Dere kan også se oversikt over gjenstående område med kokevarsel i kartet over.
 • Det ble gjort funn i vannprøvene fra noen punkter i det nordlige området av Skjold lørdag. Vi må derfor opprettholde kokevarselet for 2902 mennesker noen dager til.
 • Vi vil fortsette overvåking og prøvetaking av hele området i tiden fremover
vannprøvetaking
Vi vil fortsette overvåking og prøvetaking av området i tiden fremover
Bilde: Trude Haugen
 • Status fredag 11. november kl 15.15/ lørdag 12. november i 15:45: Tiltakene vi gjennomførte torsdag gav gode resultater, og vi hadde ingen funn i vannprøvene tatt etter dette. Ett av parameterne vi måler tar to dager å analysere. Om vannprøvene som tas i dag, lørdag, også er gode, vil vi kunne oppheve hele eller deler av kokevarselet søndag.
 • Vi vil fortsette overvåking og prøvetaking av området gjennom hele helgen.
 • Status torsdag 10. november kl 15.40: Prøver tatt onsdag, viser dessverre funn på ett prøvepunkt. Vi er ganske sikre på at dette skyldes forstyrrelser fra bruddet lørdag 5. november. Bruddet  har påvirket vannkvaliteten i hele området, og vi vil nå gjennomføre en rask utskiftning av vannet i rørsystemet for å få en fortgang i stabiliseringen av vannet. 
 • Så fort vi har gode vannprøver to dager på rad, vil vi opphøre kokevarselet for hele det gjenstående området med kokevarsel. Dette vil skje tidligst søndag.
 • Kartlegging og sporing av forurensing i hele området er nå gjennomført, og det er gjennomført flere tiltak som har gitt positive resultater.
 • Status onsdag 9. november kl 17:20: Prøver tatt i går viste ingen funn av e.coli! Vi avventer nå resultatet fra prøver tatt i dag før vi eventuelt kan friskmelde deler av området. Dette vi skje tidligst torsdag ettermiddag 10. november.
 • Status tirsdag 8. november kl 16.15: I gårsdagens vannprøver tatt i nærheten av bruddområdet, hadde vi ett funn av e.coli. Vi må derfor vente til vi har to dager med gode vannprøver før vi eventuelt kan friskmelde vannet. Oppheving av kokevarselet for en del av området kan derfor tidligst skje torsdag 10. november. 
 • Status mandag 7. november kl 16.00: Et ledningsbrudd i Harevegen lørdag 5. november har forstyrret kartleggingen av et område på Skjold. Vi må derfor fortsette prøvetakingen i området, og vente til vi har to dager med gode vannprøver før vi eventuelt kan friskmelde vannet.
 • Vannledningsbruddet vil dessverre gi følgefeil for videre kartlegging, og kokevarselet må videreføres.
 • Driftsarbeidere fra Bergen Vann står på og jobber på spreng for å normalisere situasjonen. Vi henstiller derfor publikum til å la disse få jobbe uforstyrret.
 • Status søndag 6. november kl 17:30: I jakten på smittekilden til funnene våre, har vi gjennomført en rekke tiltak. Dette har vært et møysommelig arbeid, og vi har jobbet systematisk gjennom vannprøvetaking, endring av vannforsyningskilde, endring av vannstrøm og kartlegging samt inspeksjon og utelukkelse av mulige smittekilder. 
 • Kokevarselet gjelder fortsatt for ett området rundt Skjold - totalt 7752 mennesker.
 • Status fredag 4. november kl 14.30: Alle prøver tatt de siste to dagene er gode! Vi vil fortsette sporing av mulig forurensingskilde gjennom helgen, samt ta ytterligere prøver.
 •  Ny vurdering av det totale bildet vil bli gjort på mandag.
 • Status torsdag 3. november kl 15.20: Med bakgrunn i gode vannprøver, opphever vi i dag kokevarselet til 2058 mennesker i området Skeie/Råvarden.
 • Vannkvaliteten har nå vært god i flere dager. Vi har eliminert mulige risikoområder, men vi vil fortsette å følge opp området med å ta jevnlige vannprøver.
 • De adressene som får opphevet sitt kokevarsel vil bli varselet på sms. 
 • Gjeldende kokevarsel opprettholdes for de andre adressene i Fana/Skjoldområdet – totalt 7752 mennesker. 

(Siden oppdateres jevnlig. Tidligere oppdateringer lenger ned.)

Vanntanker og ubemannede vannposter (hydranter)

Vanntanker utplasseres hos sårbare abonnenter (sykehjem, sykehus, skoler, barnehager o.l.) etter prioritert rekkefølge. 

Andre berørte abonnenter kan hente rent vann fra ubemannet vannpost på: 

NB! Frem til 18. november var det mulig å hente vann på 5 vannposter (hydranter) i nærområdet. Disse er nå stengt grunnet frostfare.

Logg

 • Status onsdag 2. november kl 16.30:  Vannprøver tatt i går er gode så langt. Om morgendagens prøver også er gode, håper vi å kunne friskmelde deler av området.
 • Vi fortsetter søk og eliminering etter mulig smittekilde.
 • Status tirsdag 1. november kl 17.20: Foreløpig analyser av prøver tatt i går, er gode. Endelig resultat vil komme i morgen.
 • Vi fortsetter det systematiske arbeidet med å spore mulig kilder, samtidig som vi etter hvert kan eliminere andre. Vi tar daglige vurderinger av det totale bildet, og gjeldene kokevarsel opprettholdes til ny beskjed blir gitt.
 • Status mandag 31. oktober kl 16.00: Vannprøver tatt gjennom helgen er gode, men vi har dessverre ikke enda funnet noen entydig årsak til forurensingen. Vi fortsetter derfor sporingen, og vil eliminere mulige kilder etterhvert. 
 • Vi vil ta daglige vurderinger av det totale bildet, men inntil videre opprettholdes gjeldende kokevarsel.
 • Status søndag 30. oktober: Sporingen av forurensningskilden i Skjoldområdet har pågått og pågår for fullt også gjennom helgen. 
 • Det er ikke gjort noen funn som avviker vesentlig fra tidligere analyser, men vi har intensivert prøvetakingen i enkelte områder, og enkelte kilder er sjekket ut.
 • Oppsummering av funn og vurdering av videre tiltak vil bli gjort i løpet av mandag ettermiddag.
 • Status torsdag 27. oktober kl. 16:15: Gode vannprøver fra området rundt Midtun skole gjør at fem adresser i området (inkludert Midtun skole) har fått kokevarsel opphevet. 
 • Adressene som har fått kokevarselet opphevet er Osvegen 10, 10 B, 12, 16 og 18A. 
 • Status tirsdag 25. oktober kl. 18:00: Gode vannprøver gjør at noen abonnenter kan friskmelde vannet. 
 • Status mandag 24. oktober kl 13.00: Sporing av forurensningskilden i Skjoldområdet pågår for fullt. I forsøket på å finne forurensningskilden vil vi endre vannstrømmen enkelte steder og dette kan påvirke hvilke områder som får kokeanbefalinger. 
 • I tiden framover vil derfor noen oppleve få opphevet kokeanbefalingen sin, mens andre vil oppleve å få en kokeanbefaling. 
 • Et resultat av dette er at vi i dag har sendt ut kokeanbefaling til 2058 personer i området rundt Skeie. I løpet av en dag eller to vil andre områder slippe dagens kokeanbefaling. Årsaken til at kokeanbefalingen ikke oppheves umiddelbart er at vi må sikre oss med gode vannprøver først. 
 • Nye vannposter vil bli etablert, dette kommer vi tilbake til så snart de er satt opp. Vi beklager nok en gang ulempene dette medfører.
 • Status lørdag 22. oktober: Vi har et mulig funn med meget lav konsentrasjon av en indikatorbakterie (Clostridium perfringens) på et av våre 18 prøvetakingssteder i dag. Endelig verifisering kommer på ettermiddagen i morgen, søndag. Videre prøvetaking og undersøkelser av mulige feil på ledningsnettet vil pågå gjennom hele helgen, og nye prøver tas på søndag. Kokeanbefalingen må dessverre opprettholdes. 
 • Status fredag 21. oktober kl 12.15: Funn med lav konsentrasjon av indikatorbakterier i prøver tatt i går, gjør at vi må sende ut nytt kokevarsel for Fana i dag, fredag 21. oktober. Det er snakk om små funn av bakteriene e.coli og clostiridium.
 • Etter flere dager med gode prøver på alle prøvestedene i området, ble kokevarselet i Fana opphevet onsdag 19. oktober.
 • Vi har fortsatt jakten på årsaken til bakteriefunnene og videreført utvidet prøvetaking. Dessverre har vi i dag fått melding om lave funn av indikatorbakterie i prøver tatt i går.  Vi må derfor sende et nytt kokevarsel for det samme området i Fana som har vært berørt den siste uken.
 • Vi vil fortsette prøvetaking og jakten etter mulig årsak til funnet gjennom helgen. Abonnenter kan oppleve lavere trykk som følge av feilsøking. Om du skulle oppleve å miste vannet helt, ta kontakt med Vaktsentralen
 • Status onsdag 19. oktober kl 16.00: Alle vannprøver fra gårdagens prøvetaking er gode. Vi har nå flere påfølgende vannprøver fra et større antall prøvepunkt som dokumenterer god vannkvalitet i hele området som er omfattet av kokevarselet. 
 • Vi er derfor trygge på at vannkvaliteten i ledningsnettet er god, og på denne bakgrunn kan gjeldende kokevarsel oppheves fra i ettermiddag.
 • Status tirsdag 18. oktober kl 14.50: Alle prøveresultater i dag er gode. Vi avventer nå resultater fra vannprøver tatt både i går og i dag, og vil vurdere situasjonen på nytt i morgen i lys av prøveresultatene som da foreligger. 
 • Vi fortsetter jakten på årsaken til bakteriefunnene. Vi har sjekket av en del mulige risikopunkter uten at vi har funnet noe som vi tror kan være kilden til forurensingen så langt. Vi fortsetter arbeidet med å gå systematisk gjennom risikopunkter på ledningssystemet. 
 • Status mandag 17. oktober kl 15:10: Vanntanker er plassert til såkalte sårbare abonnenter (sykehjem, sykehus, skoler, barnehager o.l.) etter prioritert rekkefølge. Flere blir plassert ut fortløpende ved behov.
 • Status mandag 17. oktober klokken 12.30: Vannprøver som ble tatt i går viser ingen tegn til E-coli. Vi venter på testresultatene fra en annen indikatorbakterie (Intestinale enterokokker) før vi kan friskmelde vannet helt. Denne tar to døgn å analysere, så svaret vil ikke komme før i morgen.  For å kunne friskmelde vannet, må alle vannprøvene være gode to dager på rad. 
 • Vi vil jobbe intensivt med å prøve å finne årsaken til bakterien, men har pr nå ingen klare holdepunkter. Vi vil være helt trygge på at vannet kan friskmeldes før vi opphever kokevarselet. Dette vil skje tidligst onsdag.
 • Det vil bli tatt nye vannprøver hver dag slik at vi får et så godt totalbilde av situasjonen som mulig. Vi vil ha en trygghet på at dette ikke kan skje igjen, og jobber systematisk for å finne årsaken.
 • Status mandag 17.oktober klokken 10.00: Vi venter på resultatene fra de siste vannprøvene og vil planlegge videre tiltak ut fra disse.
 • Status kokevarsel lørdag 15.oktober kl. 12.00: Rutineprøve den 11. viste funn av 1 E-coli på et sted på vannledningsnettet i området. På bakgrunn av dette ble det sendt ut kokevarsel og igangsatt sporing. Vi vet foreløpig ikke hva årsaken til forurensingen er, men jobber fortløpende med å gå gjennom ledningsnettet for å finne kilde til forurensing. Oppfølgende prøver fra nærliggende områder, indikerte også mindre forurensning, og vi utvidet kokeanbefalingen til å gjelde et større område. Vi har forløpende prøvetaking og undersøkelser på gang og vil ikke oppheve kokevarsel før vi er helt sikre på at drikkevannet er trygt igjen.
 • Det ble funnet lave konsentrasjoner av bakterier i samme område på Skjold i sommer. Oppfølgende undersøkelser avdekket en mulig kilde til forurensning (Stendafjellet basseng) og tiltak ble gjennomført. Det er siden hendelsen i sommer tatt både rutineprøver samt ekstraprøver to ganger i uken. Alle prøver har til nå vært gode og ikke vist funn av bakterier.
 • 14. oktober klokken 14.30: Vannprøver viser ikke tilfredsstillende vannkvalitet i et større område etter funn av en E. coli-bakterie. Kokevarselet utvides derfor til flere adresser. Adressene ligger mellom Nøttveit i sør, Skjoldvegen i nord, Bjørkåsen i øst. 
 • Arbeid pågår for å gjenopprette god vannkvalitet. Dere vil bli varslet så snart nye vannprøver bekrefter god kvalitet. 
 • Du bør koke vann til drikking, kaffe og tannpuss. Vannet fra kranen kan fint benyttes til dusjing, vasking og til koking av mat.
 • 12. oktober klokken 14.40: Vannprøver viste ikke tilfredsstillende vannkvalitet i Skjoldhøgda. Kokevarsel ble først sendt ut til noen adresser i dette området.
   

 

For informasjon om kokevarsler se: Dette bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket

Har du ikke mottatt varsel? Les videre her: Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og avvik i vannforsyningen