Gå tilbake til:
Du er her:
fornying
Steam fra fornying av avløpsrør er som oftest vanndamp.
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

Lukt i forbindelse med gravefri fornying av avløpsledninger

I forbindelse med fornying og utbedring av avløpsnettet, kan det spre seg en karakteristisk lukt. Lukten kan være sjenerende, men er i de aller fleste tilfeller ikke farlig.

For ikke å måtte grave opp for å legge nye rør, velger vi i stedet en løsning der vi støper nye plastrør inn i de eksisterende avløpsrørene. Den synlige røyken/ dampen fra arbeidene er vanndamp.

Damp og lukt fra arbeidene:

For å herde de nye rørene brukes steam. Det kan gjerne se ut som røyk, men er ufarlig vanndamp fra herdeprosessen.

I forbindelse med arbeidene kan lukt av styren, en av ingrediensene i plasten, spre seg i området og i hus. Spredningen kan skje gjennom tørre vannlåser eller defekte og sprukne rør, og kan kjennes som en karakteristisk lukt, fortrinnsvis i kjeller, hvorfra lukten kan spre seg videre.

Dette kan du gjøre for å begrense lukten:

  • Se til at sluk med vannlås er fulle. Dersom vask, toalett eller sluk har stått ubrukt i lengre tid, kan vannlåsen tørke.
  • Hold rom i kjeller avstengt mot resten av huset.
  • Luft godt
  • Lukt som "sitter i tekstiler'', forsvinner i løpet av et par dager. Det er en fordel å ha det varmt i rommet.

Lukt av styren i forbindelse med denne typen arbeid er sjenerende, men ikke farlig.

Lukten forsvinner i løpet av relativt kort tid.

Ta forholdsregler for å begrense lukten.

Opplever du at lukten er svært sjenerende, kontakt oss på Vaktsentralen,
telefon: 55 56 78 15 .