Gå tilbake til:
Du er her:

Flyplassvegen, vannstenging mandag 27. juni fra kl. 08:00

På grunn av arbeid på kommunal vannledning kan vannforsyningen til noen adresser i området rundt Flyplassvegen bli ustabil mandag 27. juni fra kl. 08:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av kvelden.

Det vil bli gjort tiltak for at alle skal beholde vannet, men det er stor fare for driftsforstyrrelser. Det vil også være begrenset kapasitet i perioden arbeidet pågår. Forsøk derfor å redusere vannforbruk slik at alle får stabil vanntilførsel.

Vannet kan være misfarget brunt/gult når det kommer tilbake. Skyll da godt ut på egen kaldtvannskran, fortrinnsvis på laveste punktet i huset. Rengjør siler om nødvendig.

Har du ikke mottatt varsel? Les videre her: Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og avvik i vannforsyningen

Les mer om misfarget vann her: Er drikkevannet misfarget?