Gå tilbake til:
Du er her:
Vanndamp
Det blir brukt vanndamp for å herde de nye rørene
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

Fornying av avløpsledninger uke 25

Vi skal fornye avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

For ikke å måtte grave opp for å legge nye rør, velger vi i stedet en løsning der vi støper nye plastrør inn i de eksisterende avløpsrørene. Den synlige røyken/ dampen fra arbeidene er vanndamp.

Arbeid i uke 25:

Damp og lukt fra arbeidene:

De nye rørene herdes med steam. Det kan gjerne se ut som røyk, men er ufarlig vanndamp fra herdeprosessen.

I forbindelse med arbeidene kan lukt av styren, en av ingrediensene i plasten, spre seg i området og i hus. Spredningen kan skje gjennom tørre vannlåser eller defekte og sprukne rør, og kan kjennes som en karakteristisk lukt, fortrinnsvis i kjeller, hvorfra lukten kan spre seg videre.

Dette kan du gjøre for å begrense lukten:

  • Se til at sluk med vannlås er fulle. Dersom vask, toalett eller sluk har stått ubrukt i lengre tid, kan vannlåsen tørke.
  • Hold rom i kjeller avstengt mot resten av huset.
  • Luft godt
  • Lukt som "sitter i tekstiler'', forsvinner i løpet av et par dager. Det er en fordel å ha det varmt i rommet.

Lukt av styren i forbindelse med denne typen arbeid er sjenerende, men ikke farlig.

Lukten forsvinner i løpet av relativt kort tid.

Ta forholdsregler for å begrense lukten.

Opplever du at lukten er svært sjenerende, kontakt oss på Vaktsentralen,
telefon: 55 56 78 15 .

Du blir varslet direkte dersom avløpet blir stengt

Hus som er direkte berørt av installasjonen vil bli varslet med brosjyre i postkassen som beskriver hvilke tiltak som må gjøres. I en begrenset periode kan du måtte unngå bruk av toalett, dusj og vaskemaskin.