Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om klor i drikkevann fra Stendafjellet drikkevannsbasseng

Stendafjellet drikkevannsbasseng er satt tilbake i drift. Små mengder med klor blir nå permanent benyttet som et ekstra tiltak for å sikre god vannkvalitet.

Ved har innført ekstra desinfeksjonstrinn med klor som et tiltak for å sikre vannkvaliteten. Vannet er trygt å drikke, men noen kan oppleve endret smak/lukt av vannet.

Klor er et desinfeksjonsmiddel som brukes i drikkevann i hele verden. I Norge har vi generelt god drikkevannskvalitet, og klor blir av den grunn tilsatt i mye mindre grad enn i mange andre land.  Klor med allerede veldig lav dose gir en god effekt, spesielt mot bakterier. Restklor i vannet er veldig lav, rundt 0,05 mg/L, og de aller fleste vil ikke merke endret smak eller lukt på vannet. Lav klormengde er ikke helseskadelig for mennesker eller dyr. Fisk (i akvarier) tåler ikke klor og vann bør derfor behandles før det brukes i slik sammenheng.

Stendafjellet drikkevannsbasseng ble tatt ut av drikkevannsforsyningen etter små funn av indikatorbakterier i juni. Tiltak er gjennomført, og drikkevannsbassenget kan igjen settes i drift.

Stendafjellet drikkevannsbasseng forsyner beboere i områdene Søvik/ Steinsvik/Sørås/Skjold (blått område i kart)

Skjermbilde
Stendafjellet drikkevannsbasseng forsyner mange beboere i Fana og Ytrebygda med drikkevann. Beboere i blått område i kartet kan merke smak/lukt av klor. Rødt område viser området på Skjold som hadde kokevarsel i oktober/november.
Bilde: Skjermbilde